En tavla packas in i ett skyddande papper.
En målning packas in i packmaterial inför transport. Foto: ( CC BY)

Bättre materialval – introduktion

Ett medvetet materialval kan förebygga att objekt skadas i utställningar, förvaring och vid packning. Informationen på denna sida vänder sig till alla som arbetar med samlingar och museiföremål.

Ofta är det svårt att avgöra hur ett material kommer att påverka ett objekt över tid och vilket val som är det mest hållbara sett till klimat- och miljöpåverkan. Varje museum måste bestämma vad som är viktigt vid deras materialval. 

  Vad kan hända med museisamlingen?

  Vissa material för utställningar, förvaring och packning kan orsaka skador på museiföremål. Material kan skada ett föremål genom direktkontakt eller genom att materialet påverkar luftkvaliteten i ett utrymme. Material kan också brytas ner över tid och till exempel börja avge damm. Om materialet ska vara i direkt kontakt med föremålet, exempelvis packmaterial, kan det finnas risk för repor och slitage på objektets yta. Fibrer från packmaterial kan fastna på objekt som har en lätt klibbig yta och kan vara svåra att avlägsna utan att skada objektet. Alltför täta material i olämplig miljö kan påskynda mögelbildning. Material kan också dra till sig skadedjur som kan angripa föremål.

  Inför materialvalet

  Det finns flera saker att tänka på inför valet av material:

  Föremålet. Hur nedbrutet eller känsligt är objektet som ska packas, förvaras eller ställas ut?

  Materialets funktion. Ska materialet till exempel vara stötdämpande, lufttätt eller tillåta luftflöde? Ska det gå att återanvända, vara enkelt att arbeta med eller se snyggt ut?

  Tiden. Hur lång tid kommer materialet att vara nära objektet? Om det gäller förvaring eller en utställning som ska stå längre tid är det viktigt att välja material som inte orsakar nedbrytning av föremål.

  Mängden. Hur stor mängd av materialet ska användas? En etikett på en vägg i ett stort rum påverkar luftkvalitén mindre än en klick lim inuti en utställningsmonter.

  Omgivningen. Luftfuktighet, temperatur och ljusmängd påverkar hur material bryts ner och hur de samverkar med varandra. Hur kommer omgivningen för föremålen och materialen att vara?

  Förberedelse och underhåll. Material kan behöva underhållas eller bytas ut över tid. Finns det tillräckligt med lagringsplats vid återbruk? Fundera på vilken tid och plats som krävs för bearbetning (exempelvis torkning av färg och sågning av skivor).

  Hållbarhet. I produktblad kan det finnas information om ett material och dess innehåll, till exempel om hälsoaspekter och miljöaspekter. Kontrollera även vad som står i museets policyer, rutiner eller planer som kan påverka materialvalet (exempelvis hållbarhetsplaner, upphandlingsråd, brandskydd, skadedjurskontroll, bevarandeplaner, arbetsmiljöpolicy).

  Undersök materialet

  Det är bra att försöka ta reda på hur ett material kan komma att påverka museiföremål innan det används. Många museer runtom i världen publicerar resultat från materialtester i öppna databaser. Undersök om ditt material har blivit testat. Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium har byggt upp en databas med de hittills undersökta materialen.

  Det finns även några enkla test som museer kan utföra själva. Till exempel kan ett test för färghållfasthet hos material eller för emissioner av ättiksyra göras.

  Efter materialvalet

  Ett generellt råd är att vara uppmärksam på förändringar såväl på föremålet som på materialet: yta, färg, form och lukt. Många museer utför regelbundna tillståndskontroller före och efter att föremål packas eller ställs ut. Det finns även enkla metoder att mäta och övervaka luftkvaliteten i ett utrymme och på så sätt försäkra sig om att materialet inte emitterar gaser som är skadliga för museisamlingar. 

  Läs mer

  Läs Vårda väl-bladet Material för utställning, förvaring och packning: Allmänna utgångspunkter.