Skylt med texten Varning: Utställningen visar heliga/hemliga föremål och fotografier av avlidna personer som kan anses kränkande av Aboriginier och invånare från Torressundöarna.
Varningsskylt i utställning Foto: (CC BY)

Bildpublicering av mänskliga kvarlevor på Statens museer för världskultur

Statens Museer för Världskultur (SMVK) har länge haft ett restriktivt förhållningssätt till extern publicering av bilder på mänskliga kvarlevor i föremålsdatabasen Carlotta. Mia Broné, föremålskoordinator på SMVK berättar.

Bilderna blockeras utåt och syns inte när man som extern användare söker på mänskliga kvarlevor. Det är endast den textbaserade dokumentationen som visas.

Vi har mänskliga kvarlevor från många olika länder och kulturer med olika intressen och religiösa föreställningar.  Av respekt för dessa har vi valt att ha ett generellt förhållningssätt för alla kvarlevor i samlingarna.

En annan aspekt är att det inte går att veta vad fritt nedladdningsbara bilder på kvarlevor kommer att användas till. Kan de användas i syften att verifiera illegal handel med etnografiska kvarlevor som sker i ganska stor omfattning? Eller i andra tveksamma syften?  

Uppdatering av riktlinje för mänskliga kvarlevor i samlingarna

I och med att Riksantikvarieämbetets stöddokument för hantering av mänskliga kvarlevor på museer kom ut, såg SMVK över vår befintliga riktlinje för hantering av mänskliga kvarlevor. Bland annat uppdaterades de delar som handlar om dokumentation och tillgängliggörande.

I riktlinjen betonas också att den interna kommunikationen är viktig. Ansvariga intendenter och det etiska rådet på SMVK ska konsulteras vid behov. SMVK:s riktlinje följer hur museer internationellt hanterar liknande samlingar. 

Etiskt känsliga bilder

På SMVK har vi, förutom mänskliga kvarlevor, ett stort material med etiskt känsliga bilder och föremål som vi behöver hantera. Detta jobb är bara påbörjat. Även här görs ett jobb för att successivt blockera bilder för utomstående.

Det är inte meningen att vissa bilder eller rituella objekt ska kunna ses av alla. Om forskare behöver ha tillgång till dessa bilder kan de få det med hjälp av en särskild inloggning i databasen. 

Vi har också tagit bort vissa rituella objekt med koppling till Australien och dess ursprungsbefolkning i utställningarna. Vi har satt upp skyltar i utställningen Ursprungsfolk i 3 klimat/Australiendelen. Skyltarna talar om att vi där visar heliga/hemliga föremål och fotografier som kan anses kränkande av Aboriginer och invånare från Torresundsöarna.

Liknande skyltar används även i föremålsdatabasen. Varför vi gör så diskuteras i myndighetens etiska råd och orsakerna dokumenteras. Riktlinjer för hantering av känsliga bilder är under arbete av vår bildintendent.  

Informationsskyltar i samlingsförvaltningssystemFoto: (CC0 och CC BY)

Publicering av 3D-modeller

3D-tekniker används allt oftare för våra objekt och vi har även här börjat fundera kring publicering. Även publicering av 3Dmodeller behöver ske med varsamhet.

En grundinställning är att publicering av 3Dmodeller på till exempel publiceringsplattformen Sketchfab, likställs som utställning. ICOMs etiska regler och våra egna riktlinjer måste då följas.

Detta är ett pågående arbeteMyndighetens kunskap och medvetenhet i dessa frågor ökar hela tiden. Mycket arbete återstår med att till exempel identifiera vad vi har som faller inom kategorin känsligt, samt att öka förståelsen internt.