Skor i museimagasin. Foto: ( CC BY)

SAK – Självskattning för vård och bevarande

SAK – Samlingar, Ansvar, Kvalitet är en självskattning för museer och andra organisationer som förvaltar samlingar. Med hjälp av självskattningen kan organisationen skaffa sig en översiktlig bild av den egna samlingsförvaltningen när det gäller vård- och bevarandefrågor inom nio olika områden. Det finns också möjlighet att göra sin egen åtgärdsplan.

SAK består av ett Excel-verktyg, där man besvarar påståenden och får ut en sammanställning över resultatet, en PDF, med påståenden och plats för anteckningar, instruktioner och en ordlista.

Ladda ned dokumenten här

De nio olika områdena i SAK är:

 • Policyer och riktlinjer
 • Byggnader och lokaler
 • Säkerhet
 • Katastrofberedskap
 • Förvaring
 • Inomhusmiljö
 • Städning, skadedjur och mögel
 • Hantering och användning
 • Vård och konservering

Självskattningen kan användas av organisationer som vill

 • diskutera och förbättra sin samlingsförvaltning
 • identifiera områden där man gjort bra saker för vård och bevarande inom samlingsförvaltning
 • identifiera åtgärder som behövs för att förbättra vård och bevarande inom samlingsförvaltning
 • få en struktur för att mäta framgång och planera för framtiden.

Benchmarks in Collection Care

SAK bygger på det brittiska självskattningsverktyget Benchmarks in Collection Care. Mer information om det brittiska verktyget finns på Collections Trusts hemsida. Om du vill ha tillgång till en svensk direktöversättning av Benchmarks in collection care, kontakta oss ovan.