Standarder inom samlingsförvaltning

En standard är en gemensam lösning på ett vanligt problem. Möjligheterna att bevara kulturarvet för framtida generationer förbättras av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och rutiner.

I stället för att alla ska uppfinna sina begrepp och rutiner samarbetar experter inom Europa för att fastställa standarder som alla inom branschen kan använda sig av. 

Fritt tillgängliga standarder

Riksantikvarieämbetet och SIS har tecknat ett avtal som innebär att alla de närmare 30 standarder som finns inom kulturarvsområdet är fritt tillgängliga under tre år, med start 1 januari 2018. Här finns bland annat Riktlinjer och processer för ljussättning av utställningar och Packmetoder för transport.

Alla standarderna beställs på sis.se.

Spectrum

Spectrum är museernas egen standard inom samlingsförvaltning. Spectrum är utvecklad och testad under lång tid i samarbete med museer världen över, från stora etablerade institutioner till mindre frivilligorganisationer. Här kan du läsa om fem svenska museers erfarenhet av att använda Spectrum.