Magnetfiske

Magnetfiske innebär att med hjälp av kraftfulla magneter söka efter och dra upp magnetiska metallföremål ur hav, sjöar eller andra vattendrag. Det händer att de som är ute och magnetfiskar hittar föremål som är farliga eller som hör till en fornlämning som inte får skadas.

De magneter som brukar användas för magnetfiske drivs inte med batterier och är alltså inte elektroniska, till skillnad från metallsökare. Juridiskt sett är det därför helt olika frågor. (Läs mer om tillstånd för användning av med metallsökare här).

Var får man magnetfiska?

Magnetfiske får genomföras på platser som inte är skyddade med hänvisning till natur, kulturmiljö eller andra lokala föreskrifter. Om du är tveksam ska du kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Kan det finnas fornlämningar under vatten?

Precis som på land finns det områden eller speciella objekt under vatten som skyddas som fornlämningar. Det är förbjudet att rubba eller påverka dessa utan tillstånd från länsstyrelsen. Området närmast runt en registrerad fornlämning är också skyddat. Om du magnetfiskar inom eller invid en fornlämning riskerar du att skada denna genom att dels avlägsna föremål och dels dra dem ur sitt ursprungliga läge. Även sådant som förefaller vara rostigt skrot kan vara av betydelse för att förstå lämningen. Den som skadar en fornlämning förstör inte bara en del av vår gemensamma historia – det är även straffbart med böter eller i allvarliga fall fängelse.

Hur vet jag om det är nära en fornlämning?

För att undvika att råka skada fornlämningar ska du inte magnetfiska i närheten av en fornlämning. Även att magnetsfiska i närheten av en fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen i och med att till varje fornlämning finns ett så kallat fornlämningsområde som har samma skydd som själva fornlämningen.) Använd gärna Fornsök eller liknande karttjänst för att se var det finns fornlämningar så att du inte riskerar att bryta mot lagen och skada någon lämning.

Vad gör man med eventuella fynd?

Vapen och farliga föremål

Om du råkar få upp farliga föremål som vapen, sprängämnen eller liknande ska du kontakta polisen.

Stöldgods

Allt som fastnar på magnet behöver inte vara gammalt – det händer att stulna cyklar, mopeder, kundvagnar etc. dumpas i vatten. De kan vara stöldanmälda hos polisen som då bör kontaktas.

Fornfynd

Föremål som är äldre än 1850 och som saknar ägare definieras som fornfynd. Om du träffar på ett fornfynd anmäler du detta till länsstyrelsen i det län där fyndet hittats. Om du under magnetfiske tror dig ha påträffat en okänd fornlämning måste magnetfisket omedelbart avbrytas och länsstyrelsen ska kontaktas. Du hittar kontaktuppgifter till alla länsstyrelser på www.lansstyrelsen.se.

Skrot och skräp

Du är själv ansvarig för att inte lämna kvar skräp och skrot som du har fiskat upp. Skräp slänger på rätt ställe i sopsorteringen. Skrot som bildelar, gamla cyklar med mera lämnas till återvinning.