Nätverksträff immersiva medier 6-7 oktober, 2020

Nätverket för immersiva medier finns för dig som är intresserad av hur begreppet immersivitet och immersiv teknik och medier (som exempelvis Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality), kan användas för att förstärka och förmedla kulturarvet.

Tema för denna 5:e nätverksträff är stadsplanering och kulturmiljö. Samla dina kollegor för att ta del av diskussioner och presentationer kring de immersiva mediernas möjligheter att bidra till stadsutveckling, museernas interaktion med sin publik och visualiseringar av kulturarvets olika uttryck.

Läs mer i kalendariet.

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.