Antikvarien Peter dAgnan ifärd med att dyka ner på Bulverket.
Antikvarien Peter d'Agnan sommaren 2020 i färd med att dyka ner på Bulverket i Tingstäde träsk. Foto: (CC BY)

Bulverket – CHAB Arkeologi och Byggnadsvård AB

Projektet ”Bulverket” är med i inkubatorprogrammet och handlar om att på olika sätt digitalisera fornlämningen Bulverket från 1130-talet som ligger på cirka två meters djup, på botten av Tingstäde träsk på norra Gotland.

Syftet är att kunna förmedla den till en bred allmänhet och forskare. Digitaliseringen är tänkt genomföras med lasermätning från drönare (lider) samt fotogrammetri från undervattensrobot (ROV). Datan är tänkt att användas till olika typer av 3D-modeller.

Projektet har under våren 2021 erhållit medel från Länsstyrelsens kulturmiljövårdsanslag för text till informationstavla, drönarfotografering samt dykning för att med fotogrammetri skapa en 3D-modell av en del av fornlämningen som kommer finnas med på tavlan. En artikel om projektet kommer också att publiceras i Gotlands Museums årsbok Gotländskt Arkiv.

CHAB Arkeologi och Byggnadsvård AB är ett antikvariskt kunskapsföretag grundat 1997, verksamt på Gotland, som erbjuder tjänster och produkter inom arkeologi och byggnadsvård.

Mer information om CHAB hittar du på deras hemsida. 

Fornlämningen Bulverket i Tiingstäde träsk sett från ytan.
Fornlämningen Bulverket i Tingstäde träsk sett från ytan en stilla sommardag 2020. Foto: (CC BY)

Undervattensbild på fornlämningen Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland.
Undervattensbild på ett så kallat stavverk på fornlämningen Bulverket från 1130-talet. Foto: (CC BY)