Microfon och högtalare i en ruin.
Ljudupptagning av resonansen i St Lars ruin i Visby. Filerna som skapas kan sedan användas för att återskapa akustiken i realtid för att simulera hur platsen låter. Foto: (CC BY)

Ekot av vår tid – Heartifact studio

Heartifact studio drivs av Oscar Björk som är med i Kulturarvsinkubatorns program. Ekot av vår tid är ett kulturarvsprojekt beviljat av Kulturbryggan.

Resonans från vår omgivning är något vi upplever dagligen men får väldigt sällan stort fokus. Ofta är det på platser där man möts av en mäktig rumsklang, exempelvis i en kyrka, som det blir tydligt att akustiken är en stor del av själva helhetsupplevelsen.

Med modern ljudteknik kan man fånga och bevara resonansen av en plats. Filen som skapas kan sen användas för att återskapa akustiken i realtid.

Projektets huvudsyfte är att för första gången påbörja en samling med akustik från några av Sveriges platser och bevara filerna i arkiv. Projektets andra mål är att på ett nytt sätt använda och belysa platser med ljudet i fokus, bland annat som en utställning kring rumsklang där man som besökare kan interagera med flera av projektets platser och pröva akustiken.

Just nu söker projektet fler samarbeten inför framtiden.

Läs mer och se en film om projektet på Heartifact studios hemsida. 

Wenngarn slott
Wenngarn slott utanför Sigtuna. Foto: (CC BY)
Bild på Oscar Björk
Oscar Björk är med i inkubatorprogrammet med projektet Ekot av vår tid. Foto: (CC BY)

Gyllene salen i Stadshuset
Gyllene salen i Stadshuset. Foto: (CC BY)