Test av Vioflexsystem på Gotlands museum. Foto: (CC BY)

Viospatia AB

Viospatia bygger 3D-mätsystem som kan analysera geometrin i tillverkade komponenter och bidrar på så vis till kvalitetskontrollen inom tillverkningsindustrin. Deras största kund är i dagsläget biltillverkare, men med tanke på Mikes bakgrund inom arkeologin, har nu ett arbete för att dokumentera Gotlands bildstenar påbörjats.

Viospatia grundades 2018 av Mike Fergusson (VD), Mikael Sjödahl och Per Bergström. De arbetar med teknik utvecklad genom en rad Vinnovafinansierade forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet (LTU). Mike har en masterutbildning i Klassisk arkeologi, Mikael är professor i Experimental Mechanics vid LTU. Per har en PhD i Scientific Computing och är forskare. I bolaget finns också Kristian Söderholm som jobbar med mjuk- och hårdvaruprogrammering.

Ancient images, ett projekt att dokumentera Gotlands bildstenar

Viospatia bygger 3D-mätsystem som kan analysera geometrin i tillverkade komponenter och bidrar på så vis till kvalitetskontrollen inom tillverkningsindustrin. Deras största kund är i dagsläget biltillverkare, men med tanke på Mikes bakgrund inom arkeologin, har nu ett arbete för att dokumentera Gotlands bildstenar påbörjats.

Projektet Ancient images, som pågår under 5 år, är ett samarbete med Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet och Gotlands museum. Tanken är att tillämpa den framtagna 3D-tekniken på andra områden, idet här fallet kulturarvet, i syfte att hjälpa museum och andra aktörer att digitalisera sina samlingar.

Här kan du läsa mer om Ancient images projektet.

Bildstenshallen på Gotlands museum.
Michael Fergusson i bildstenshallen på Gotlands museum. Foto: (CC BY)

Digitalisera objekt med fotogrammetri

Affärsmodellen går ut på att sälja eller hyra ut hård- och mjukvara till institutioner under kortare perioder. Med hjälp av medföljande teknisk hjälp kan museer och andra få hjälp att digitalisera objekt med fotogrammetri. Detta är både billigare och enklare att planera än om museet själv skulle köpa in den utrustning som behövs och utbilda sin personal.

3D-digitalisering är ett väldigt bra sätt att bevara fysiskt kulturarv på. Det bidrar också till tillgängligheten av det kulturarv som tillhör alla.

Viospatia och Kulturarvsinkubatorn

Viospatia är med i Kulturarvsinkubatorn för att ytterligare anpassa sin produkt utifrån kundernas, inom museisektorn, behov. Dialog med museer och andra institutioner skulle hjälpa dem att finslipa sitt erbjudande. Att få hjälp med prototyputveckling och tekniska tester för användande i kulturarvssamanhang är också värdefullt.

Läs mer på Viospatias hemsida. 

Michael Fergusson och Per Widerström utanför Sanda kyrka. Foto: (CC BY)