Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor om Kulturarvsinkubatorns program för företag och entreprenörer.


Kan jag få ekonomiskt bidrag till mitt företag/projekt av Kulturarvsinkubatorn?

Kulturarvsinkubatorn stödjer företag genom bland annat rådgivning, idéutveckling och prototyptillverkning i syfte att främja kulturarvet digitalt. Dock inte ekonomiskt i form av utbetalning av medel direkt till företag/projekt.

Kan Kulturarvsinkubatorn hjälpa till att marknadsföra mitt företag?

Grundläggande marknadsföringskunskap kan komma att ingå som en del i Kulturarvsinkubatorns program till företag. På så sätt får du och ditt företag förutsättningar att marknadsföra er själva.

Kostar det något att delta i Innovation Camps och inkubatorprogram?

Det kostar inget att delta i Kulturarvsinkubatorns Innovationsverkstäder och inkubatorprogram till företag, utom din tid och ditt engagemang.

Kan vårt museum beställa en digital lösning direkt av Kulturarvsinkubatorn?

Nej. Däremot har Kulturarvsinkubatorn många kontakter med företag, entreprenörer, museer och andra aktörer som kan vara relevanta för samarbete kring digitala lösningar. Innovation Camps är bra tillfällen att träffa andra som arbetar med relaterade frågor, både från entreprenörs- och beställarsidan. Kanske finns den digitala lösningen där.