Ansök om att bli gästkollega

Beskriv din frågeställning enligt nedan och skicka in till: registrator@raa.se.

Vi kommer i första hand att beakta de ansökningar som inkommit senast den 30 september 2019.

För mer information se: Att vara gästkollega och Vanliga frågor

Namn och organisation:

Ange kontaktperson och organisation samt eventuella andra parter. Berätta också gärna kort om dig själv, din arbetsplats och vad du jobbar med.

Bakgrund:

Beskriv kort bakgrunden för arbetet och frågeställningen.

Frågeställning:

Beskriv behovet och frågan. Har du egna förslag på undersökningar så får du gärna ange dessa.

Relevans:

Vad hoppas du kunna uppnå med resultaten? Vilken nytta kan arbetet innebära för andra?

Tidpunkt:

När skulle du vilja utföra undersökningarna med oss? Finns det något kritiskt slutdatum?

Möjlighet till spridning av resultat

Har du egna förslag till hur resultaten skulle kunna spridas vidare?

Skicka din ansökan via e-post senast den 30:e september 2019: registrator@raa.se

 

Hur sker urvalet för att bli gästkollega?

Gästkollegeprojektet bedöms utifrån ett antal kriterier:

  • Att ansökan gäller ett arbete som är knutet till en offentlig institution.
  • Frågans relevans för andra aktörer inom kulturarvsområdet
  • Samarbetets praktiska genomförbarhet samt ekonomiska och tidsmässiga ramar.
  • Möjligheterna för spridning och förmedling av resultat och erfarenheter