Pont Valentré, Cahors, FranceFoto: Berit Wallenberg (Ingen upphovsrätt)

Licenser

Riksantikvarieämbetet strävar efter att så mycket som möjligt av materialet på våra webbplatser ska vara fritt och tillgängligt att återanvända. Därför använder vi oss av Creative Commons som är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med det material vi har upphovsrätten till.

Genom att märka fotografier, och annat material, med en Creative Commons-licens underlättar vi användandet av vårt material. Som standard använder vi den enklaste och friaste licensen, CC BY. Vi har även många fotografier i våra arkiv där upphovsrätten är utslocknad, dessa märks med CC-PD-Mark eller ingen upphovsrätt.

Källa ska alltid anges.

På CreativeCommons.se finns mer information och även bra instruktioner om hur man kan använda licenserna.

OM LICENSERNA

Creative Commons-licens

ERKÄNNANDE
CC BY

Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på sitt verk. Även för kommersiella sammanhang. De som använder de licensierade verken ska uppge upphovsmannens namn när de använder, bearbetar eller sprider verk.

Läs licenstexten

image

ERKÄNNANDE DELA LIKA
CC BY-SA

Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på sitt verk, så länge de anger upphovsmannens namn. Och om det skapas nya verk utifrån verket så ska de licensiera det nya verket under samma villkor, med samma licens.

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.

Läs licenstexten.

image

ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR
CC BY-ND

Licensen innebär att upphovsmannen tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, så länge spridningen av verket sker oförändrad, alltså inte bearbetas. I samband med användning eller spridning av verket ska upphovsmannen också anges.

Läs licenstexten

image

ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL
CC BY-NC

Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på verket, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.

Läs licenstexten

image

ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA
CC BY-NC-SA

Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk utifrån upphovsmannens verk, så länge de ger upphovsmannen äran för att denne har skapat ursprungsverket och att de licensierar det nya verket under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån upphovsmannens verk kommer att ha samma licens.

Läs licenstexten

image

ATTRIBUTION ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR
CC BY-NC-ND

Licensen tillåter spridning men endast i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste ange upphovsmannens namn.

Läs licenstexten

INGEN UPPHOVSRÄTT

På äldre fotografier (50 år från när fotot är taget om fotot är att anse som bild i upphovsrättslig mening, alternativt 70 år efter fotografens död om det är ett så kallat fotografiskt verk) så är upphovsrätten utslocknad. Dessa bilder får man använda fritt men ange ändå gärna fotograf och källa.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA

Fotografier med full upphovsrätt, det som på engelska brukar kallas Copyright – All Rights Reserved, får inte användas utan upphovsmannens tillåtelse. Vi försöker undvika att använda oss av fotografier som inte får spridas vidare, men i undantagsfall kan det dyka upp sådana. Kontakta gärna den som är ansvarig för sidan om det finns frågor om fotografiet.

Kontakta oss om det är några frågor om bild- och texträttigheter gällande materialet på webbplatsen.

Dela sidan på