Personer i en vallokal, ett klassrum i en skola. Foto: (CC BY-SA)

Här är partiernas kulturarvspolitik

Vilken typ av kulturarvspolitik vill riksdagspartierna bedriva? DN Kultur har frågat samtliga kulturpolitiska talespersoner – Omvärld och insikt har sammanställt svaren.

Inför riksdagsvalet har Dagens Nyheter intervjuat alla åtta riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner om frågor som obligatoriska skolbibliotek, om det behövs en svensk kulturkanon, och vad partierna anser är det största hotet mot det fria kulturutövandet.

Här är deras svar på frågan: ”Vad vill ni göra för det svenska kulturarvet?”

Centerpartiet

– Vi behöver öka takten med digitaliseringen av kulturarvet. Det tillgängliggör kulturarvet för många fler. Vi värnar också det ideella arbete som görs för kulturarvet inom civilsamhället som exempelvis föreningar och som bland annat bidrar till att kulturmiljöer bevaras och används, säger Catarina Deremar (C), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med C:s partiledare Annie Lööf under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Liberalerna

– I tider av polarisering och ytlighet har kulturarvet en viktig och svår roll. Politiken måste ge förutsättningar att nå fler och värna institutionernas frihet. Vi behöver höga ambitioner för digitalisering, hjälpa Ukraina att skydda kulturarvet och få bättre ordning på återbördandet av samiska kvarlevor, säger Christer Nylander (L), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med L:s partiledare Johan Pehrson under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Sverigedemokraterna

– Vi har flera satsningar som riktar in sig på det svenska kulturarvet. Framförallt satsar vi brett i vår kulturbudget på museer, stiftelser och myndigheter som hanterar det svenska kulturarvet. Dessa satsningar är nödvändiga för att säkerställa vårt kulturarvs överlevnad för framtida generationer, säger Bo Broman (SD), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med SD:s partiledare Jimmie Åkesson under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Socialdemokraterna

– Kulturarvet omfattar oss alla. Det enar och skapar gemensam stolthet. Kulturarvspolitiken handlar inte bara om det vi ärver. Framtidens kulturarv formar vi här och nu. Vi behöver strukturer som bevarar bredden och tillgängliggör kulturarvet för alla, oavsett var du bor och oavsett din bakgrund, säger Jeanette Gustafsdotter (S), kultur- och demokratiminister.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med statsminister Magdalena Andersson under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Moderaterna

– Kulturarvet är oerhört viktigt att bevara och säkerställa. Men det är inte statiskt utan måste ständigt vara levande och uppdateras utifrån nutida uttryck. Vi har föreslagit utredning om exempelvis hur det transporthistoriska kulturarvet kan infogas och hur vi bevarar kulturarvet för framtiden, säger Kristina Axén Olin (M), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med M:s partiledare Ulf Kristersson under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Vänsterpartiet

– Vi vill bland annat att det fria inträdet till de statliga museerna ska utökas till hela landet. Vi vill att våra museer och arkiv får ökade resurser för att ta hand om samlingarna och kunna samtidsdokumentera. Vi vill också se en satsning på digitalisering, säger Vasiliki Tsouplaki (V), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med V:s partiledare Nooshi Dadgostar under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Miljöpartiet

– Vi vill värna ett fritt och tillgängligt kulturarv. Vi vill genomföra ett kulturarvslyft för att öka tillgängligheten till kulturarvet, både genom upprustning av fysiska miljöer och en digitaliseringssatsning, säger Amanda Lind (MP), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med MP:s språkrör Märta Stenevi under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Kristdemokraterna

– Kunskapen om sitt eget kulturarv, det materiella likväl som det immateriella, vilket innefattar gemensamma värderingar, dialekter, traditioner och folkminnen, skänker människor trygghet i sin identitet. Det är nödvändigt för att vi ska mötas och känna respekt för andras kulturer och traditioner, säger Roland Utbult (KD), kulturpolitisk talesperson.

LÄS ÄVEN: DN Kulturs intervju med KD:s partiledare Ebba Busch under vinjetten Kulturvalet 2022. 

Kategori

Ämnen


Karin Olli-Nilsson

karin.olli-nilsson@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: