En flicka tittar in i en monter på ett museum.
Fler besökare än vanligt på sportlovet i på vissa museer – färre än vanligt på andra. Foto: (CC BY)

Inflation och nya entréavgifter – så påverkas besökssiffrorna

ENKÄT Stigande inflation, höjda räntor och återinförd entréavgift på statliga museer. Hur har det påverkat besökssiffrorna? För att få en fingervisning frågade Omvärld & insikt en handfull central-, läns- och kommunala museer hur sportlovet var. Svaren varierar stort.


Världskulturmuseet, Göteborg: Betydligt färre

Statligt, återinförde entréavgift vid årsskiftet
Entrépris: 150 kronor för en dagbiljett – årskort till alla fyra världskulturmuseer kostar 140 kronor. Fri entré upp till 18 år.

I Göteborg inföll sportlovet vecka 7, och Världskulturmuseet hade då 2786 besökare, vilket var betydligt färre än förra årets 4600 besök. Pandemiåret 2021 höll man stängt. Sportlovet 2020 däremot, precis innan pandemin slog till, besökte nästan 6770 personer museet.

Här drar man slutsatsen att det är en mix av flera olika faktorer som påverkat årets besökssiffror.

– Dels är det inflationen, dels är det räntehöjningen, dels höjda matpriser, och så införandet av entré. Allt detta har ju infallit under en och samma period. Det har naturligtvis synts, säger Anna Hasselblad, biträdande avdelningschef för publika möten på Statens Världskulturmuseer.

– På Världskulturmuseet är en stor del av besökarna barnfamiljer och de är nog en av många målgrupper som blivit extra drabbade av alla kostnadsökningar.

Som vanligt anordnade man sportlovsaktiviteter i verkstaden. Men när det gäller skollov är det annars höstlovet som är det stora dragplåstret, då man sedan flera år tillbaka anordnar uppskattade aktiviteter i samband med den mexikanska högtiden Día de muertos.

– Vi satsar, håller workshops och extra aktiviteter för barn och familj. Det är absolut ett större lov, säger Anna Hasselblad.

Påsklovet lockar vanligtvis färre besökare, men i år räknar man med en rejäl uppgång då utställningen Världens spel öppnar i anslutning till lovet.

– Normalt sett så brukar påskhelgen vara en ganska så lugn helg men i år tror vi precis tvärtom med anledning av den nya utställningen, säger Anna Hasselblad.

Eskilstuna stadsmuseum: Nästan som innan pandemin

Kommunalt museum med uppdrag att bland annat ordna fritidsaktiviteter för barn och unga.
Fri entré

Eskilstuna stadsmuseum hade flera olika sportlovsaktiviteter med tema musik under vecka 8, då man även hade utökade öppettider. Sammanlagt 4254 besökare under veckan, ganska jämnt utspridda. Även några förskolegrupper som bokat in sig för lek i Lilla stadsmuseet i lugn och ro före öppning är inräknade i statistiken.

– Jämfört med förra året är det en stor ökning av besöksantalet. Då hade restriktionerna knappt hunnit släppa och vi arrangerade inte så många aktiviteter på grund av detta, säger Marie Östlundh, arbetsledare och administratör på Stadsarkivet och stadsmuseet i Eskilstuna kommun.

Även under onsdagen och torsdagen vecka 9  märkte museet av ett större ental barn på besök med antingen föräldrar eller mor-/farföräldrar i förhållande till en vanlig vecka.

– Jämfört med åren innan pandemin var årets sportlov besöksmässigt inte riktigt uppe i siffror som till exempel 2020, men nästan…

Tekniska museet, Stockholm: Bättre än förra året

Statligt, höjde nyligen entréavgiften.
Entrépris: 170 kronor (160 kronor vid köp online), fri entré upp till 6 år

Räknat på nio dagar, lördagen innan till söndagen i slutet av sportlovet vecka 9, hade Tekniska museet 14 629 besökare. Det var en ökning mot förra årets 11 403 besökare, om än inte lika bra som 2020 då man hade den populära turnerande utställningen Robots på besök. Det var dock betydligt bättre än de 3900 besökare man hade under sportlovet pandemiåret 2021.

– Det är svårt att läsa siffrorna överlag, men det är ju väldigt positivt att det var bättre i år än föregående år, kommenterar Susanne Björklund, avdelningschef för värdskap.

Besökskurvan pekade uppåt från mitten av veckan, onsdagen och framåt, vilket Susanne Björklund förklarar med vädret som rådde.

– Det var lite lågt i början för det var så fint väder, sedan vände det och toppade på lördagen, säger hon.

– Just under sportlovet har vi ett nytt koncept med olika program utöver basutbudet. Vi hade även externa aktörer på plats, Nintendo och Xbox. Programmet skulle jag säga drar folk, och att det var lite sämre väder.

LÄS ÄVEN: Fri entré slopas: ”Olika uppfattningar om vad reformen haft för effekter”

 

Gotlands museum: Ungefär som förra året

Länsmuseum, haft entréavgift sedan länge
Entréavgift: 100 kronor oktober-april, 150 kronor maj-september. Fri entré under 19 år.

Under sportlovsveckorna, vecka 8-10, hade Gotlands museum 1193 besökare utspridda över de tre veckorna, vilket var ungefär lika många som föregående år. 2021 hade man stängt på grund av pandemin.

– Vi har alltid fler besökare under skolloven, även när det är lov för barnen på fastlandet, kommenterar Åsa Kellström, bokningsansvarig på museet.

Man hade aktiviteter med en föreläsning för barn, och trähästbygge i den pågående leksaksutställningen. Att det inte blev fler besökare i år än 2022 tror Åsa Kellström hade att göra med det fina vädret som rådde.

 

Sigtuna museum: Färre än vanligt

Kommunalt museum, har tagit entréavgift under en längre tid.
Entréavgift: 60 kr. Fri entré upp till 19 år.

– Vi hade samma öppettider som vanligt under sportlovet. Färre besökare än vanligt – tänker att det var på grund av vädret, säger intendent Anni Silfver.

– Besökssiffrorna har återhämtat sig mycket bra efter pandemin. Vi märker en nedgång nu, dock.

Nedgången tror hon beror på ekonomin och världsläget med Rysslands invasionskrig i Ukraina.

– I januari och februari har det i många år varit östländare som kommit hit, ukrainare, ryssar och ester. Även kineser. Det är nog det som vi märkt nu, säger Anni Silfver.

Sjöhistoriska, Stockholm: Tror många reste bort

Statligt, återinförde entréavgift vid årsskiftet – hade innan dess inte tagit entré sedan 2011.
Entréavgift: 100 kronor. Fri entré till och med 18 år.

Sportlovet 2023 hade Sjöhistoriska 1941 besökare, en kraftig minskning mot föregående års 3145 besökare. Sportlovet 2021 hade man inga besökare alls på grund av pandemin, men de fem åren dessförinnan låg besökstalen stadigt mellan 4000 och 6000 under sportlovsveckorna.

–  Sportlovet brukar vara ett bra lov för oss, med pirattemat som är ett återkommande tema under sportloven. Vi tror att införandet av entréavgift har påverkat antalet besökare men också att många stockholmare, som är våra främsta besökare under loven, valde att resa bort, säger Lovisa Ehlin, samordnare på Sjöhistoriska museet.

Trots att fri entré-reformen på statliga museer tagits bort och återinförts med jämna mellanrum genom åren har museet haft konstant fri entré sedan 2011 – fram till januari i år.

– Vi har varit ett etablerat gratisalternativ under lång tid. Vi noterade också en uppgång i antalet besökare helgerna innan vi införde avgift, så vi tror många passade på innan och sedan valde andra ställen att besöka, säger Lovisa Ehlin.

 

Medeltidsmuseet, Stockholm: Fri entré kan ha lockat fler

Kommunalt museum
Fri entré

2022 hade Medeltidsmuseet 3490 besökare under sportlovet, i år landade siffran på 4728 – en ökning med 1238 besökare. När pandemin ännu var i sin linda år 2020 hade museet 2016 besökare under sportlovsveckan. 2021 höll man stängt helt och hållet.

– Vi är nöjda med vårt sportlov på Medeltidsmuseet, konstaterar Åsa Dahlstedt, platsansvarig butiksföreståndare, som konstaterar att årets siffror även var högre än 2019.

Museet anordnade flera sportlovsaktiviteter, såsom ficklampsvisningar på förmiddagen innan museet öppnat, familjevisning klockan 13 varje dag, stadsvandringar, och skapande aktiviteter i Hantverkstan med tema fabeldjurscollage.

Att museet till skillnad från de många statliga museerna i Stockholm fortfarande har fri entré tror Åsa Dahlstedt har hjälpt att locka besökare.

– Det kan ha varit en lockelse. Och så ska ju Medeltidsmuseet stänga i höst, det kanske folk har börjat förstå nu och vill passa på innan vi stänger i några år.

 

Historiska museet, Stockholm: Markant lite folk

Statligt, återinförde entréavgift vid årsskiftet
Entréavgift: 150 kronor, fri entré till och med 18 år.

Sportlovet 2023 hade museet 3639 besökare, en minskning med nästan 26 procent jämfört med 2022, då man hade 4905 besökare. Innan pandemin var motsvarande siffror 7171 (2019) respektive 6528 (2018).

– Min starkaste teori är dels att det är första lovet på många år som man kan resa utan restriktioner, så just sportlovsveckan var det nog många som passade på att resa, säger Annelie Bengtsson, tf enhetschef för besöksservice på Historiska museet.

– Det har nog också med ekonomin att göra – man väljer mycket mer noggrant vad man ska göra när vi tar betalt, då får vi en annan typ av konkurrens. Och det är ju inflation nu med dyra elräkningar och så vidare.

Myndigheten har i uppdrag att nå ut till hela landet, och höll därför den digitala visningen ”Fynden berättar” riktad till fritidsgrupper varje måndag under hela landets sportlovsveckor med start den 13 februari och med sista visningen den 6 mars. Vid ett tillfälle ficka man ställa in en verkstadsaktivitet eftersom ingen bokat plats.

– Innan pandemin, 2019, hade vi ett väldigt välbesökt sportlov. Vi hade lilla arkeologiskolan i år, när vi hade det 2019 var det fullbokat – nu fick vi ställa in. Det var markant lite folk, säger Annelie Bengtsson.

Nu stundar påsklovet, då man utöver äggjakt på museet även kommer ha pedagogledda aktiviteter på Kista bibliotek.

– Påsklovet brukar inte vara vårt mest välbesökta lov, men vi hoppas på fler än under sportlovet! Nu handlar det väldigt mycket om att synas, säger Annelie Bengtsson.

 

Kategori


Karin Olli-Nilsson

karin.olli-nilsson@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: