Stor text K-PODD och ett foto på osteologen Caroline Ahlström Arcini Foto: (CC BY)

K-PODD 53: Om mänskliga kvarlevor med Caroline Ahlström Arcini

Mänskliga kvarlevor ingår i många museers samlingar och används i forskning. Osteologen Caroline Ahlström Arcini vid Arkeologerna i Lund intervjuas i K-podd om sitt arbete med att ta fram ny kunskap ur kvarlevor som i vissa fall förvarats länge i ett museimagasin.

I avsnittet ger hon även sina tankar kring återlämnande av mänskliga kvarlevor, och museers möjligheter att bevara dem för framtida forskning.

Läs mer och lyssna här


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: