FoU för kulturarv och kulturmiljö

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 15 miljoner kronor ut varje år till projekt inom FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö.

Det femåriga programmet, som sträcker sig åren 2017–2021, innehåller fyra teman. Den årliga utlysningen kan innehålla särskilda prioriteringar inom respektive tema för att under programperioden kunna fånga upp nya uppdrag till kulturarvsområdet.

Utlysningstid

FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö kan sökas en gång per år. Utlysningen öppnar i månadsskiftet maj/juni och stänger i september. Som underlag för ansökningar hänvisas till Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö. Projekt som har fått forskningsbidrag från Riksantikvarieämbetet kan dessutom när som helst under året ansöka om publiceringsbidrag för rapporter och andra publikationer inom projektets ram.

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag för kulturarv och kulturmiljö . Projektansökan görs online. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i online-systemet. Det går först att komma in i ansökningssystemet när utlysningen öppnar.

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: