En uppdämd damm som ringlar sig fram, taget med flygfoto. I kanten ser man bergshällen.
Suorvadammen i Laponia världsarv är en kraftverksdamm i Stora Lule älv som dämmer upp regleringsmagasinet Akkajaure. Bygget startade 1919. Foto: (CC BY)

FoU för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2024.

Bidrag kan sökas för insatser som är ett- eller tvååriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2024–2025.

Totalt kommer cirka 18 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt, varav minst 3,5 miljoner kronor går till forskning och utveckling på centrala museer.

Fokusområden för kulturarvsforskning

FoU-utlysningen 2024–2025 fokuserar på tre områden med underliggande teman. De tre områdena utgår från Riksantikvarieämbetets strategiska plan och prioriteringar baserade på kulturpolitiska uppdrag och aktuella samhällsutmaningar.

  • Kulturarv, krishantering och klimatförändringar – om behovet av betydande insatser för klimatanpassning och krishantering inför faror för kulturarvet.
  • Kulturhistoriska värden i rumslig planering– syftar till att främja kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Museernas digitala omställning – syftar till att främja arbetet med den digitala omställningen inom kulturarvsområdet.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2024 års bidrag pågår från den 19 juni till den 2 oktober 2023.

Fördelningsbeslut

Beslut om fördelningen av forskningsmedel för 2023 fattades den 15  december 2022. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här:

    Personuppgifter (GDPR): I samband med att du ansöker om FoU-bidrag samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.