FoU för kulturarv och kulturmiljö

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas minst 15 miljoner kronor ut varje år till projekt inom FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Det femåriga programmet, som sträcker sig åren 2017–2021, innehåller fyra teman. Den årliga utlysningen kan innehålla särskilda prioriteringar inom respektive tema för att under programperioden kunna fånga upp nya uppdrag till kulturarvsområdet.

Foto: (CC BY)

Utlysning Kulturarv, identiteter och perspektiv

Nu går det att söka projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning. Läs mer om denna nyhet.

Utlysning inför 2020

Utlysningen inför 2020 är stängd och beslut om fördelningen av forskningsmedel fattades 16 december 2019.Du kan läsa nyheten om fördelningsbeslutet på Riksantikvarieämbetets webb: Riksantikvarieämbetet fördelar forskningsmedel för 2020
Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här: Fördelningsbeslut FoU 2020

Utlysning inför 2021

Nästa utlysning kommer öppna i månadsskiftet maj/juni.

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: