FoU för kulturarv och kulturmiljö

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas cirka 15 miljoner kronor ut varje år till projekt inom FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö.

Det femåriga programmet, som sträcker sig åren 2017–2021, innehåller fyra teman. Den årliga utlysningen kan innehålla särskilda prioriteringar inom respektive tema för att under programperioden kunna fånga upp nya uppdrag till kulturarvsområdet.

Utlysningstid

FoU-medel för kulturarv och kulturmiljö kan sökas en gång per år. Utlysningen öppnar i månadsskiftet maj/juni och stänger i september. Som underlag för ansökningar hänvisas till Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021 för kulturarv och kulturmiljö. Projekt som har fått forskningsbidrag från Riksantikvarieämbetet kan dessutom när som helst under året ansöka om publiceringsbidrag för rapporter och andra publikationer inom projektets ram.

Årets utlysningar och förutsättningar – ansökan stängd!

Ansökningstiden pågår från den 30 maj till den 18 september 2018. Bidrag till nya projekt är ytterst begränsat för 2019. En stor del av FoU-anslaget är uppbundet i pågående fleråriga projekt. Det finns cirka tre miljoner kronor för nya projekt/nätverk 2019. Därför kommer begränsningar göras när det gäller vem som kan söka och vilka projekttyper som är öppna att söka inom. Däremot kommer inga prioriteringar göras mellan teman inom programmet.

  • Alla fortsättningsprojekt kan söka enligt plan.

Nytt projekt

  • Alla teman hålls öppna, men endast slutredovisade förstudier och interna projekt hos Riksantikvarieämbetet kan söka.

Nätverk

  • Alla teman hålls öppna
  • Alla får söka

Förstudier

  • Inga förstudier kan söka

Ansökan och anvisningar

Information om ansökningsförfarandet finns i Anvisningar för sökande av Riksantikvarieämbetets FoU-anslag för kulturarv och kulturmiljö . Projektansökan görs online. Det finns praktiska anvisningar till varje flik i online-systemet.

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: