FoU för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet öppnar sista utlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö, samt utlysningen för centrala museer.

Totalt delar Riksantikvarieämbetet ut ca 18 miljoner till projekt och uppdrag under 2021. Ansökan om medel för forskning och utveckling från Riksantikvarieämbetet kan göras en gång per år. Ansökningstiden för 2021 års bidrag pågår från den 2 juni till den 17 september 2020.

Upplyst natthimmel över Stockholm. Foto: (CC BY)

Utlysning inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö

Alla pågående projekt som tidigare aviserat att de kommer avsluta sina projekt 2021 är välkomna att skicka in en fortsättningsansökan.

Anslaget är till största del uppbundet i fortsättningsprojekt. Ca 3 miljoner finns att fördela till nya projekt, förstudier eller nätverk varför Riksantikvarieämbetet väljer att göra en riktad utlysning. Eftersom det är sista året inom programperioden kommer endast 1-åriga projekt att accepteras.

Inom tema Hållbart bevarande och förvaltning önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar inom undertema Dokumentationsmetoder för kulturarv. Särskilt eftersöks forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:

  • Utveckling och utvärdering av metoder för systematisk inventering av forn- och kulturlämningar.
  • En nationell översikt och problematisering kring hur ny kunskap om det förflutna skapats och förmedlats genom uppdragsarkeologin.

Inom tema Hållbart bevarande och förvaltning önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar inom undertema Redskap för landskapsanalys som grund för kulturmiljöarbetet. Särskilt eftersöks forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:

  • Förutsättningarna att AI-identifiera forn- och kulturlämningar i LIDAR-data från Lantmäteriet som ska bidra till att ta fram kunskapsunderlag och nationella översikter.
  • Utveckling och utvärdering av metoder för att ta fram regionala och nationella kunskapsunderlag för att bedöma vattenanknutna kulturmiljöer.

Inom tema Kulturarvsarbetets förutsättningar önskar Riksantikvarieämbetet få in ansökningar inom undertema Styrmedel för kulturarv. Särskilt eftersöks forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om:

  • Fallstudier kring den antikvariska kompetensens betydelse för den kommunala planprocessen och dess effekter för kulturmiljön.

Utlysningen inför 2021 är nu stängd. Beslut om vilka projekt som beviljas medel väntas fattas den 14 december.

 

Utlysning Kulturarv, identiteter och perspektiv

Nu går det att söka projektbidrag för internationella samarbeten inom kulturarvsforskning. Läs mer om denna nyhet.

Utlysning inför 2020

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2020 fattades 16 december 2019. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här: Fördelningsbeslut FoU 2020

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: