FoU för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2022 års anslag för forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö. I år har endast medel för ettåriga satsningar som ska genomföras under 2022 fördelats.
Kukkolaforsen. Foto: (PDM)

Fördelning av FoU-medel för 2022  

Riksantikvarieämbetet har nu fördelat medel för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö för 2022. I enlighet med utlysningen har endast projekt med avsikt att genomföras under 2022 beviljats medel. Totalt rör det sig om 13 projekt från utlysningen till kulturarvsområdets digitalisering och kulturarv och klimat.

Totalt har närmare 11 miljoner kronor fördelats i utlysningens två områden. Det första är Kulturarvsområdets digitalisering, där bland annat anpassningsarbetet i samband med coronapandemin på ett tydligt sätt illustrerat behovet av betydande insatser för att stödja den digitala omställningen inom kulturarvsområdet. Det andra temat, Kulturarv och klimat syftar till att främja arbetet med klimatanpassning av kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för ekologiskt hållbar utveckling.

Läs mer här:  FoU utlysning 2022

2022 års fördelningsbeslut

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2022 fattades den 11 januari 2022. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här:
Fördelningsbeslut FoU 2022
Samtliga beviljade projekt 2022

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: