FoU för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö fördelades 2017-2021 enligt ett vetenskapligt program. Programperioden är nu slut och arbetet med ny strategi och nytt program pågår.
Kukkolaforsen. Foto: (PDM)

Utlysning av FoU-medel för 2022  

I år tar perioden slut för Riksantikvarieämbetets program för FoU – Forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö 2017-2021. I avvaktan på den nya inriktningen för FoU kommer endast ettåriga projektmedel att beviljas för 2022.

Arbetet med ett nytt FoU-program pågår. I väntan på att det arbetet blir klart kommer Riksantikvarieämbetet inom kort att utlysa forskningsmedel för 2022. Information om vem som kan söka medel, vilka medel som kan sökas och hur medel kan sökas, kommer inom den närmsta tiden att publiceras här och på nyhetsplats på myndighetens webb. 

De pågående projekt som redan beviljats medel från föregående program berörs inte av utlysningen.

Utlysning inför 2021

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2020 fattades den 14 december 2020. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här. Fördelningsbeslut FoU 2021

Utlysning inför 2020

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2020 fattades 16 december 2019. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här: Fördelningsbeslut FoU 2020

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: