Vy över Torneträsk station
Torneträsk station i Lappland Foto: (CC BY)

FoU för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023.

Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025.

Utlysning av FoU-medel för 2023

Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt inom tre högaktuella fokusområden. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till forskning och utveckling på centrala museer.

  • Det första – Kulturarv, krishantering och klimatomställning – om behovet av betydande insatser för klimatanpassning och krishantering inför faror för kulturarvet.
  • Det andra fokusområdet – Kulturhistoriska värden i bebyggd miljö – syftar till att främja kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
  • Det tredje fokusområdet – Museernas digitala omställning – syftar till att främja arbetet med den digitala omställningen inom kulturarvsområdet.

Nytt för i år är att utlysningen är gemensam för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö och de centrala museerna, som tidigare hade en egen utlysning.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2023 års bidrag pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2022.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du ansöker om FoU-bidrag samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Tidigare års fördelningsbeslut

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2022 fattades den 11 januari 2022. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här:

Läs mer FoU för kulturarv och kulturmiljö