FoU för kulturarv och kulturmiljö

Av Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, delas minst 15 miljoner kronor ut varje år till projekt inom FoU-programmet för kulturarv och kulturmiljö. Ansökan om FoU-medel kan göras en gång per år.

Det femåriga programmet, som sträcker sig åren 2017–2021, innehåller fyra teman. Den årliga utlysningen kan innehålla särskilda prioriteringar inom respektive tema för att under programperioden kunna fånga upp nya uppdrag till kulturarvsområdet.

Foto: (CC BY)

Utlysningen inför 2020 är stängd och beslut om fördelningen av forskningsmedel fattades 16 december 2019

Du kan läsa nyheten om fördelningsbeslutet på Riksantikvarieämbetets webb: Riksantikvarieämbetet fördelar forskningsmedel för 2020
Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här: Fördelningsbeslut FoU 2020

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: