FoU för kulturarv och kulturmiljö

Kukkolaforsen. Foto: (PDM)

Utlysning inför 2021

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2020 fattades den 14 december 2020. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här. Fördelningsbeslut FoU 2021

Utlysning inför 2020

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2020 fattades 16 december 2019. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här: Fördelningsbeslut FoU 2020

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: