FoU för kulturarv och kulturmiljö

Riksantikvarieämbetet öppnar nu utlysningen av anslag för forskning och utveckling inom området kulturarv och kulturmiljö. I år utlyses endast medel för ettåriga satsningar, vilket innebär att projekt som planeras ska genomföras under 2022.
Kukkolaforsen. Foto: (PDM)

Utlysning av FoU-medel för 2022  

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om medel för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö. Den aktuella utlysningen gäller projekt som planeras att genomföras under 2022 och till skillnad från tidigare år, då utlysningen gjordes inom ramen för Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö, utlyses denna gång endast medel för ettåriga satsningar.

Totalt kommer ca 10 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt inom två högaktuella teman. Det första är Kulturarvsområdets digitalisering, där bland annat anpassningsarbetet i samband med coronapandemin på ett tydligt sätt illustrerat behovet av betydande insatser för att stödja den digitala omställningen inom kulturarvsområdet. Det andra temat, Kulturarv och klimat syftar till att främja arbetet med klimatanpassning av kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för ekologiskt hållbar utveckling.

Ansökningsperioden för 2022 års bidrag pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2021.

Läs mer här:  FoU utlysning 2022

Utlysning inför 2021

Beslut om fördelningen av forskningsmedel inför 2020 fattades den 14 december 2020. Hela fördelningsbeslutet kan du läsa här. Fördelningsbeslut FoU 2021

Mer information om FoU för kulturarv och kulturmiljö: