Bild på parkmiljö, Vasaparken i Stockholm som är en typ av gestaltad livsmiljö.
Vasaparken i Stockholm. Parkmiljö är en av flera olika typer av gestaltad livsmiljö som finns runtom i landet. Foto: (CC BY)

Konferens Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021

I år  fyller demokratin i Sverige 100 år. Vid en digital heldagskonferens den 14 oktober undersöker vi olika aspekter av demokratin i relation till gestaltad livsmiljö från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar.

Inom ramen för regeringsuppdraget Gestaltad livsmiljö genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd återigen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Konferensen genomförs årligen sedan år 2020 och är en del av samverkansarbetet inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, exempelvis tjänstepersoner, privata aktörer och politiker.  

Program

Konferensen inleds av styrgruppens representant Helena Bjarnegård och moderator Ann-Louise Rönestål samt kulturminister och demokratiminister Amanda Lind. Dagens två huvudtalare är Helle Søholt, arkitekt, grundare och vd för Gehl Architects och Liza Fior, arkitekt och grundare av MUF architecture/art. Vi får ta del av exempel och erfarenheter från Örebro – tre perspektiv i samverkan kring gestaltning. Utmaningar och framgångsfaktorer i skapandeprocesser av gestaltade livsmiljöer tas upp utifrån områdena konst, kulturmiljö och arkitektur.

Läs hela programmet med hålltider på anmälningssidan för Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021

Anmälan

Konferensen livestreamas och det är gratis att vara med. 

Här kan du anmäla dig till konferensen Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021

Återblick till den första konferensen, 2020 Visa eller stäng

I september 2020 arrangerade de fyra myndigheterna den första digitala heldagskonferensen för Gestaltad livsmiljö. Programmet innehöll inspirerande nationella och internationella talare som gav teoretiska och praktiska exempel på samverkan för hållbara och kvalitetsdrivna projekt. Dessa projekt visar hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv är effektiva och kraftfulla verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och till att skapa livsmiljöer att vara stolta över.

Digitala verktyg kopplat till gestaltad livsmiljö och filmer från tidigare konferenser hittar du här