Fallstudier

Här hittar du fallstudier inom olika områden som rör risker för kulturarvet.

Risikohåndtering i samband med omfattende grunnarbeider
Jørgen Fastner, NTNU – Vitenskapsmuseet

En modell för riskhantering av byggnadskonst – Erfarenheter från infrastrukturprojekt
Anna Henningsson, DISENT AB

Monetär värdering av kulturarvet i en storskalig skredriskanalys – Erfarenheter från Göta älv-utredningen
Tonje Grahn, Karlstad universitet

Läckor och lärdomar i Lund – Erfarenheter från vattenläckage i Lunds universitetsbibliotek
Idha Holmlund, Lunds universitetsbibliotek