Ett rum med stora tavlor i guldram på väggarna. En stor staty står mitt på golvet.. En av de stora förgyllda ramarna är tom.
1990 stals The Storm on the Sea of Galilee av Rembrandt van Rijn från Isabella Stewart Gardner Museum i Boston. Museet visar fortfarande upp en tom ram där målningen en gång satt upphängd. Brottet är än i dag ouppklarat. Foto: ( PDM)

Vem gör vad?

Säkerhetsarbete är något som bör genomsyra hela organisationens verksamhet. Att bygga upp en god säkerhetskultur kräver ömsesidiga samarbeten mellan samtliga funktioner på arbetsplatsen. Till detta är det också bra att känna till andra organisationer och myndigheter som arbetar med frågor som är av direkt eller indirekt intresse för museers stöldförebyggande arbete, alternativt när brott misstänks eller redan har upptäckts.

 

International Committee for Museum Security (ICMS)

ICMS är en internationell kommitté inom International Council of Museums (ICOM) som arbetar strategiskt med på säkerhetsfrågor på museer sedan starten 1974. Årligen anordnas konferenser och workshops i syfte att utbilda museianställda, sprida ny forskning och nya rön gällande. ICMS står även bakom ett par standardverk inom museiområdet (se Läs mer om museisäkerhet).

Stöldskyddsföreningen (SSF)

SSF är en ideell förening som arbetar med att ta fram bland annat utbildningspaket, rådgivningar och produkter i syfte att förhindra att brott begås. SSF arbetar också fram regelverk och normer på uppdrag av Svensk Försäkring, varav flera är centrala för museers säkerhetsarbete (se Läs mer om museisäkerhet).

Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en myndighet under Finansdepartementet som fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå åt statsförvaltningen. Vid ansökan om Statlig Utställningsgaranti gäller Kammarkollegiets kravspecifikation vid besiktning av utställningslokal, transport och magasinering säkerhetsarbete (se https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/stod-till-andra-myndigheter/statlig-utstallningsgaranti). För allmänna frågor gällande Statlig Utställningsgaranti se informationen och kontaktuppgifter på vår hemsida.

Nationella Operativa Avdelningen (Noa)

Noa inriktar och leder polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödjer polisregionerna i olika typer av verksamheter, däribland kring brott mot kulturarvet. Anmälan till polisen sker genom att ringa 114 14 eller via polisens webb. Vid pågående brott, ring 112.

International Criminal Police Organization (Interpol)

Interpol arbetar och samordnar brottsbekämpning över nationsgränserna. Organisationen har en särskild avdelning för kulturarvsbrott och koordinerar bland annat en databas över stulna och efterlysta konst- och kulturföremål.

Larmtjänst

Den branschgemensamma organisationen Larmtjänst syftar till att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Via hemsidan efterlyser Larmtjänst bland annat stulna antikviteter, konstverk och andra kulturföremål.

International League of Antiquarian Booksellers (ILAB)

Sammanslutningen består av ett tjugotal nationella organisationer och över 1800 individuella antikvariat runt om i världen. Bland annat administrerar ILAB en databas över saknade antika böcker.

Museum Security Network 

Nätverk som sedan 1996 lyfta aktuella ämnen inom museisäkerhet. Sidan är formad som en Googlegrupp och kräver ansökan om medlemskap (kostnadsfritt).

Association for Research into Crimes against Art (ARCA)

Organisation som arbetar för att lyfta och framhäva forskning om kulturarvsbrott. ARCA anordnar också kurser och ger sedan 2009 ut Journal of Art Crime.

Utöver redan nämnda organisationer finns det också flera företag som tillhandahåller databaser över stulen konst och andra kulturföremål.