Brödbagge – stegobium paniceum

Påträffas inomhus i Sverige. Det är den mycket aktiva larven som äter och gör skada. Kan krypa in i mycket små springor i sin jakt på föda. Är mest vanlig som skadedjur i hemmet där den äter torra spannmålsprodukter.

Om insekten

Finns över hela världen. I Sverige endast inomhus.

Vuxen

2-3.5 mm lång. Rödbrun med kort tät behåring. På täckvingarna löper rader av punkter. De vuxna brödbaggarna äter inte. Lägger ägg i eller vid födan.

Larven

Nykläckt 0.5 mm lång, vit och krum form. Larven är mycket aktiv och rör sig gärna för att hitta föda. Då den är liten kan den lätt tränga sig in i springor.

Rödbrun med kort tät behåring. På täckvingarna löper rader av punkter
Brödbagge – stegobium paniceum Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

1-4 generationer per år. Optimal temperatur är 25-28 °C och en relativ fuktighet på över 50%.

Skador

Brödbaggelarverna angriper herbarier och andra växtbaserade föremål. De kan också leva i torkat kött och läder. Även föremål av ylle, hår, läder och horn har angripits. Kan även gnaga hål i böcker, träföremål, tenn, bly och aluminiumfolie. Brödbaggarna lever i symbios med svampar som förser dem med B-vitaminer.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att försvåra möjligheten att lägga ägg och leva ostört. Städa regelbundet med dammsugare även i sprickor och håligheter. Tänk på att även föremålen ska vara rengjorda innan de ställs undan för förvaring.

Att upptäcka angrepp

Vuxna brödbaggar kan upptäckas i närheten av ventilationsrör och skorstenar. Gör runda hål upp till 1 mm. Skalbaggen kan finnas i fönster och på ljusa ytor.

Fällor

Olika typer av fällor kan användas för att upptäcka och skaffa sig en uppfattning om det finns många eller få insekter i ett magasin eller rum. Se mer i Vårda välAtt använda klisterfällor för skadedjurskontroll.

Åtgärder vid angrepp

Vid upptäckter av angrepp behöver föremålet och området saneras och föremålet behandlas. Isolera föremålet. Om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning.

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

I sista hand använd kemisk bekämpning, kontakta skadedjursfirma.

Namn på olika språk

  • Latin: Stegobium paniceum
  • Norska: Brødbille
  • Danska: Brødbille
  • Finska: Leipäkuoriainen
  • Engelska: Biscuit beetle, Bread beetle, drugstore beetle
  • Tyska: Brotkäfer