Insektsnyckeln

INSEKTSNYCKELN – våra vanligaste skadeinsekter

Riksantikvarieämbetet och PRE-MAL har i samarbete med Svensk Byggtjänst tagit fram en insektsnyckel. Insektsnyckeln kan användas för att snabbt identifiera några av de vanligast förekommande skadeinsekterna i Sverige. Produktens målgrupp är främst kulturarvssektorn och byggbranschen. Insektsnyckeln kommer under hösten 2021 att gå att beställa via Svensk Byggtjänsts hemsida. Här nedan hittar man mer information om varje insekt som ingår i INSEKTSNYCKELN-våra vanligaste skadeinsekter.

 

Skadeinsekterna i systematisk ordning

Här hittar du våra vanligaste skadeinsekter sorterade i systematisk ordning. För alfabetisk ordning, se längre ner på sidan.

Den nya webbplatsen för ”INSEKTSNYCKELN – våra vanligaste skadeinsekter” är ett arbete under utveckling. Mer utförliga beskrivningar om respektive skadeinsekt fylls på efterhand.

Fjällborstsvansar

Fjällborstsvansar är en primitiv insektsgrupp. Vinglösa och spolformad kropp. De har ofullständig förvandling vilket innebär att nymfen som kläcks ur ägget är en mindre variant än den vuxna och fullbildade insekten.

Stövsländor

Stövsländorna är små med kraftiga käkar. De inomhuslevande arterna saknar vingar.

Skalbaggar

De vanligast förekommande skadeinsekterna inomhus är skalbaggar. Skalbaggar är en stor grupp insekter, de känns igen på att framvingarna är omvandlade till hårda täckvingar.

Brokbaggar

Ängrar

Trägnagare

Tjuvbaggar

Splintbaggar

Långhorningar

Blombaggar

Svartbaggar

Vivlar

Mögelbaggar

Plattbaggar

Fjärilar

De fjärilsarter som är skadedjur tillhör mott, malar och andra småfjärilar. Det är larverna som orsakar skada.

Äkta malar

Steklar

Steklar är en stor grupp av insekter. Myror, getingar och bin tillhör gruppen.

Myror

Klokrypare

Dessa insekter tillhör spindeldjuren och är besläktad med spindlar och skorpioner

 

 

Skadeinsekterna i bokstavsordning

Amerikansk änger – Reesa vespulae

Blå brokbagge – Necrobia violacea

Blåhjon – Callidium violaceum

Boklus – Trogium pulsatorium

Bokskorpion – Chelifer cancroides L.

Brun pälsänger – Attagenus smirnovi

Brödbagge – Stegobium paniceum

Eksplintbagge – Lyctus linearis

Envis trägnagare – Hadrobregmus pertinax

Fläckig änger – Trogoderma angustum

Fläskänger – Dermestes lardarius

Närbild på fläskänger

Föränderlig barkbock – Phymatodes testaceus

Husbock – Hylotrupes bajulus

Husbockslejon – Opilo mollis

Hästmyra – Camponotus sp.

Kastanjebrun mjölbagge – Tribolium castaneum

Klädesmal – Tineola bisselliella

Kornvivel – Sitophilus granarius

Långsprötad silverfisk – Ctenolepisma longicaudata

Mattbagge – Anthrenus verbasci

Mjuk trägnagare – Ernobius mollis

Museiänger – Anthrenus museorum

Mässingsbagge –Niptus hololeucus

Mögelbagge – Enicmus rugosus

Parkettbagge – Lyctus brunneus

Pälsmal Tinea pellionella

Pälsänger – Attagenus pellio

Rismjölbagge – Tribolium confusum

Risvivel – Sitophilus oryzae

Rund tjuvbagge – Gibbium psylloides

Skeppsbagge Nacerdes melanura

Strimmig trägnagare – Anobium punctatum

Svartbrun mjölbagge – Tribolium destructor

Sågtandad plattbagge – Oryzaephilus surinamensis

Termit – Isoptera

Träjordmyran – Lasius brunneus

Vanlig mjölbagge – Tenebrio molitor

Vanlig silverfisk – Lepisma saccharina

Vanlig tjuvbagge – Ptinius fur

Vågbandad pälsänger – Attagenus woodroffei