Mjuk trägnagare – Ernobius mollis

Angriper enbart virke eller föremål med bark kvar. Vid angrepp syns 2 mm runda flyghål i barken. Skadorna blir oftast små då gångarna är ytliga.

Om något annat material som takpapp, blyplåt, tapeter eller annan beläggning, täcker för flyghålet kan de gnaga sig igenom. Detta kan medför att träet utsätts för fukt och kan ge sekundära fuktskador.

Om insekten

Förekommer i Sverige upp till södra Lappland.

Vuxen

Mjuk trägnagare är 2.8-6.2 mm lång.
Djuret är ljust gulbrun och har stora
ögon. Till skillnad från de andra
trägnagarna är huden och skelettet
mjukt.

Larven

Larven är upp till 8 mm lång.
Den har taggrader på bakkroppssegmenten.

Ljusbrun insekt som ser luen ut.
Mjuk trägnagare – Ernobius mollis Foto: (CC BY)

Levnadsbetingelse

Vanligast är en generation per år.

Skador

Den mjuka trägnagaren angriper enbart virke eller föremål med bark kvar. Skadorna blir oftast små då gångarna är ytliga. Dock bör man vara uppmärksam om de får fäste på virke vid tak då de kan gnaga sig igenom takpapp eller annan beläggning. Med hål i takpappen kan vatten tränga in och ge upphov till skador.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande arbete handlar om att hålla virke med bark under uppsikt. Använd i första hand avbarkat virke.

Att upptäcka angrepp

Larverna gnager gångar som är 1-2 mm breda. Spåren kan ses i barken men även i yttre delen av träet.  Larverna lämnar ett tvåfärgat borrmjöl, en ljus del från träet och en mörk del från barken.

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Om skador upptäcks bör det angripna virket/trät bytas ut. Om detta inte går och om föremålet kan frysas gör det, om inte överväg annan behandling såsom låg syrehalt eller uppvärmning. I sista hand använd kemisk bekämpning.

För frysning, se  Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Ernobius mollis
  • Norska: Myk borebille
  • Danska: Blød borebille
  • Finska: Hirsikytry
  • Engelska:  Bark beetle
  • Tyska: Weicher Nagekäfer