Termit – Isoptera

Termiter förekommer inte naturligt i Sverige, men kan komma in med import av varor eller föremål. Lever främst på cellulosa från trä.

Bygger bon på flera sätt, som stackar i form av torn av jord, lera och cellulosa, underjordiska bon eller bon i ihåliga trädgrenar. Termiternas storlek varierar med vilken uppgift de har, arbetarna är små och soldaterna är större.

Om insekten

Förekommer inte naturligt i Sverige utan kräver vanligen ett fuktigare och varmare klimat, som i tropikerna. Två arter Reticulitermes lucifugus och Kalotermes flavicollis lever dock i Europa, men inte längre norrut än Paris. I Hamburg lever några enstaka kolonier av termit-arten Reticulitermes flavipes. Är egentligen inte en myra utan är närmare släkt med kackerlackan.

Vuxen

2-20 mm.

Larven

Vitaktig med tydligt huvud.

Liten färglös myra.
Termit – Isoptera Foto: Stanislav Snäll (CC BY)

Levnadsbetingelse

Lever vanligen naturligt i kolonier på savannen eller regnskogen och gillar fuktiga miljöer.  Termitens huvudsakliga föda består av cellulosa som de kan tillgodogöra sig, mestadels från trä. Vissa arter odlar svamp som livnär sig på i hålor under marken . Termiterna är sociala insekter och experter på det autonoma samarbetet. Termitsamhället har en tydlig social organisation med en drottning och en kung som är fortplantningsdugliga, samt arbetare och soldater, vilka inte fortplantar sig. Drottningen kan producera 30 000 ägg om dagen.

Skador

Kan orsaka stora skador på trä.

Förebyggande åtgärder

De kräver värme och fukt för att utvecklas, så kan inte överleva i vårt klimat idag.

Att upptäcka angrepp

Angrepp kan synas som små, gulfärgade smulor på träet och som små hål i trä. 

Åtgärder vid angrepp

Ta hjälp av kunniga

Namn på olika språk

  • Latin: Camponotus sp.
  • Engelska: Carpenter ant
  • Norska: Stokkmaur, Hestmaur
  • Danska: Herkulesmyre
  • Finska: Hevosmuurahainen
  • Tyska: Schwarze Rossameise