Lär dig mer om IPM

Om skadedjur eller mögel inte upptäcks i ett tidigt skede kan de orsaka omfattande skador på samlingar och innebära stora kostnader.

Här kan du lära dig mer om arbetet med samordnad skadedjurskontroll – IPM, Integrated Pest Management.

Filmer

Lisa Nilsen Kulturvård har i samarbete med Riksantikvarieämbetet gjort en film som handlar om enkla och ekonomiska metoder att förebygga skadedjur på museer, arkiv, bibliotek och i historiska hus. Lisa Nilsen har varit med som expert i framtagandet av den europeiska standarden ”SS EN 16790 Samordnad skadedjurskontroll för skydd av kulturarvet”. 

Kurser

PRE-MAL anordnar regelbundet kurser i IPM, skadedjur och mögel. Under hösten 2024 planeras nya IPM-koordinatorskurser.

För mer information om kurserna

Förut användes bekämpningsmedel frekvent för att förhindra skadedjur, vilket medför att det ofta finns rester kvar på föremål. Gå en e-kurs om Ohälsosamma ämnen i samlingar för att lära er att hantera dessa risker. Kursen är gratis och tar cirka 30 minuter att genomföra. Ingen registrering behövs. Klicka här för att öppna kursen.

Föreläsningar online

Vill du lära dig mer om arbeten med ohälsosamma ämnen i samlingar och vilka regler som gäller kring arbetsmiljö, så kan man lyssna på ett inspelad föreläsning med Maria Dalin från Arbetsmiljöverket, filmen är drygt 20 minuter lång.

För att lära mer om mögel, inomhusmiljö och dess problematik finns en seminarieserie från Folkhälsomyndigheten. Den handlar om tillsyn av fukt och mögel i bostäder och allmänna lokaler.  Hur mäter man mögel och hur sanerar man? Vilka regler gäller och vilka utmaningar finns? Webbsändning 8 november 2017 i Alvesta. Filmerna är textade. 

Att känna igen ett skadedjur

Lista på de vanligaste skadedjuren i svenska kulturarvsinstitutioner hittar du på sidan Insektsnyckeln – våra vanligaste skadedjur.

K-podd

Här kan du lyssna på K-podd (nr 40) om skadedjur, silverfiskar och IPM. ”Den långsprötade silverfisken hotar böcker och konst” Så har rubriker i svenska medier sett ut under de senaste åren. Men vad är det egentligen för slags skadedjur vi har att göra med? Varför tycks den långsprötade silverfisken leva och frodas särskilt väl i nybyggda hus och gamla arkiv? Här reder vi ut det och mycket annat tillsammans med några som har haft anledning att verkligen sätta sig in i ämnet. Hos programledaren Emil Schön finns Scarlett Szpryngiel som skrivit en genomgripande rapport i ämnet, tillsammans med Riksarkivets Johanna Fries-Markiewicz och Lisa Nilsen som driver egna företaget Lisa Nilsen Kulturvård.

Vårda väl

Vårda väl-blad om Samordnad skadedjurskontroll, IPM finna att ladda ner från www.raa.se/vardaval

Vårda Väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar finns att ladda ner från www.raa.se/vardaval

Konferenser

Integrated Pest Management for Cultural Heritage (IPM 2019) är en internationell konferens om samordnad skadedjurskontroll som hölls i Stockholm 21–23 maj 2019. Konferensen anordnades av Riksantikvarieämbetet i partnerskap med Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Riksarkivet och skadedjursgruppen PRE-MAL. Här kan du kostnadsfritt ladda ner eller läsa konferensrapporten och alla posters från konferensen.

Läs mer om IPM eller samordnad skadedjurskontroll här: