Nyhetsarkiv
Vägledningarna riktar sig till alla museer.
Vägledningarna riktar sig till alla museer, ska ge stöd till det egna arbetet och ligga till grund för fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte. Foto: ( CC BY)

Stort engagemang för vägledningarna om mänskliga kvarlevor och återlämnande

Museers samlingar har byggts upp under lång tid, utifrån olika tidsåldrars syften och syn på förvärv. Vissa samlingar kan upplevas som komplexa och de kan också ha anskaffats på etiskt tveksamma sätt, enligt vår tids uppfattning. Exempel kan vara mänskliga kvarlevor, konst stulen under nazitiden och föremål med kolonialt arv. Idag är dessa frågor aktuella världen över och museerna har länge efterfrågat nationella riktlinjer.

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram två vägledningar för museer – en om mänskliga kvarlevor och en om återlämnande av vissa kulturföremål. Vägledningarna tas fram i samråd med centralmuseerna, Sametinget, museiorganisationer och experter inom berörda områden.

I mitten av maj hölls det tredje samrådsmötet där utkast till vägledningarna gicks igenom. Många av frågeställningarna som tas upp är komplicerade, exempelvis att reda ut och beskriva skälen för återlämnande.

– Alla involverade har varit mycket intresserade och generösa med att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. Samarbetet har gått lätt och har varit dynamiskt, där alla deltagare varit aktiva, säger Kicki Eldh, Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för vägledningen om återlämnande.

Annika Carlsson, Kicki Eldh och Lina Wennersten är några av de på Riksantikvarieämbetet som arbetar med de båda vägledningarna.
Annika Carlsson, Kicki Eldh och Lina Wennersten är några av de på Riksantikvarieämbetet som arbetar med de båda vägledningarna.Foto: (CC BY)

Förutom innehållet diskuterades vägledningarnas struktur och begrepp – allt med tanken att dokumenten ska ge en god hjälp i hur museerna kan hantera frågor kring mänskliga kvarlevor och återlämnande.

– Vägledningarna ger inte svar på om ett visst föremål ska återlämnas eller inte utan syftar till att stödja museerna i arbetet med att ta fram egna styrdokument och rutiner. Vi hoppas också att de ska ligga till grund för fortsatta diskussioner och erfarenhetsutbyte inom museisektorn, säger Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet, som ansvarar för vägledningen om återlämnande.

Nu bearbetas vägledningarna utifrån synpunkterna som kom fram vid mötet. Målet är att de ska vara klara under hösten och redovisas till regeringen vid årsskiftet 2019/2020.

Mer om regeringsuppdraget ”Mänskliga kvarlevor i museisamlingar”
Mer om regeringsuppdraget ”Återlämnande av vissa kulturföremål”

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: