Nyhetsarkiv
Bild från Kringla: "XLM.Tolvfors226". Foto: (CC BY)

17-19 november är det dags för Heritage Science Forum

Den 17-19 november arrangeras för tredje året i rad det nationella forumet för heritage science. Årets Heritage Science Forum kommer genomföras i nytt format, i år ses vi online!

Heritage Science Forum syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner.

Under konferensen får du ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

Heritage Science Forum arrangeras under tre dagar där programmet är uppdelat i kortare pass mellan klockan 14-16 varje dag. I år genomförs arrangemanget genom korta presentationer och samtal.

Boka den 17-19 november i din kalender!

Här hittar du länk till anmälningssida och program.

Har du in frågor kring konferensen kontakta: sofie.olsson.dahl@raa.se

Vill du veta mer om Heritage Science Forum?

Läs artikeln om Heritage Science Forum 2020 här.

Här kan du ta del av det som presenterades under konferenserna 2018 och 2019.

Information om Heritage Science

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: