Nyhetsarkiv
Kristina Berglund tilldelas 2020 års förtjänstmedalj. Foto: (CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj går till Kristina Berglund

Kristina Berglund som under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk, tilldelas Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2020.

Utmärkelsen delades ut på ett coronasäkert sätt genom att uppvakta Kristina Berglund i hemmet inför att medaljören skulle tillkännages digitalt under Riksantikvarieämbetet stora kulturarvskonferens, den 3–4 februari, som lockat över 1100 deltagare.

Kristina Berglund har under många år engagerat sig i frågor som rör det byggda kulturarvet. Hon har använt sin långa erfarenhet som stadsarkitekt och planchef till att också stärka kulturarvsarbete i ideella föreningar.

– Jag känner mig verkligen hedrad, nästan mållös. Det som är allra mest glädjande är det stora engagemang som vi märker hos människor, säger Kristina Berglund, när hon tar emot blommor, diplom och medalj utanför huset på södra Gotland där hon bor.

Som representant för Svenska byggnadsvårdsföreningen och civilsamhället har Kristina Berglund bevakat hanteringen av plan- och bygglovslagstiftningen och stöttat ombuden i länen, men även utvecklat samarbetet med andra aktörer inom kulturarvsområdet.

– Väldigt mycket av vårt kulturarv förstörs i vår tid. Vi måste få en ökad insikt hos politiker, tjänstemän, byggherrar och konsulter om att det här kulturarvet är ändligt! Vi måste vara varsamma med det, spara det till kommande generationer och inse att det är en väldigt viktig del i ett långsiktigt hållbart samhälle, fortsätter Kristina vid överlämnandet.

Riksantikvarieämbetets kommunikatör Ny Björn Gustafsson var utsänd för att överlämna medaljen på uppdrag av riksantikvarie Lars Amréus, och läste högtidligt upp motiveringen som lyder:

”Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod.”

Hela intervjun från överlämnandet finns på vår Youtubekanal

 

Foto: (CC BY)

 

Läs mer

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas årligen ut till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.
Läs mer om Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj och om tidigare års medaljörer

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: