Närbild på förtjänstmedaljen i ask med blå sammet
Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.

Förtjänstmedaljen har sedan 1981 delats ut till en eller flera personer som gjort betydande insatser inom kulturmiljövården och då helst utanför det professionella fältet. Medaljen är i silver med högblått band och formgiven av Léo Holmgren, och tillkännages och delas ut av riksantikvarien. Vanligen sker detta i samband med Riksantikvarieämbetets höstmöte i november – under de år som höstmötet arrangeras – och annars vid annat högtidligt tillfälle.

Kristina Berglund tilldelas 2020 års förtjänstmedalj. (CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2020

Riksantikvarieämbetet tilldelar Kristina Berglund 2020 års förtjänstmedalj. Kristina Berglund har under många år engagerat sig i frågor som rör det byggda kulturarvet. Hon har använt sin långa erfarenhet som stadsarkitekt och planchef till att också stärka kulturarvsarbete i ideella föreningar.

Som representant för Svenska byggnadsvårdsföreningen och civilsamhället har hon bevakat hanteringen av plan- och bygglovslagstiftningen och stöttat ombuden i länen, men även utvecklat samarbetet med andra aktörer inom kulturarvsområdet.

Kristina Berglund tilldelas förtjänstmedaljen med följande motivering:

”Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod.”

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2020 tillkännagavs först den 3 februari 2021, med anledning av att Höstmöte 2020 på grund av pandemin flyttats fram från november till 3-4 februari 2021.

Tidigare mottagare

Fem elever i årkurs 5 gör glädjehopp.
Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela fick
förtjänstmedaljen 2019.
Foto: (CC BY)

Runinskrifterna i taket till drängkammaren på Ersk-Matsgården i Hassela ansågs omöjliga att tyda. Men Anna Björk och hennes elever i årskurs fem på Arthur Engbergskolan i Hassela lyckades och tilldelades Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019, med motiveringen: ”För att med inspirerande utforskarglädje tolkat och förmedlat sina upptäckter om Hasselarunorna och 1800-talets folkliga skriftkultur”. Upptäckten har bidragit till viktig kunskap om världens mest omtalade runsten, Kensingtonstenen i Minnesota, USA.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018 tilldelades Lena Nordesjö från Gagnef i Dalarna. Lena Nordesjö är ordförande i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och har det senaste decenniet varit drivande i att skapa ett Ottilia Adelborg-museum av Minnesstugans samlingar. Medaljen delades ut den 7 november 2018 på Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Stockholm.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2017 tilldelades Gertrud Lyrung från Visby. Gertrud Lyrung fick medaljen för att hon med stor uthållighet, berättarglädje och entusiasm guidat besökare i världsarvet Visby i 50 år. Medaljen delas normalt ut i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte. År 2017 hölls det dock inte något Höstmöte, så priset delades ut i Visby.

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg tilldelades förtjänstmedaljen 2016 “för att de genom sitt nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Tillsammans har de tillgängliggjort Harads kulturhistoria och flätat samman bygdens förflutna med dess nutid.

Calle Eklund tilldelades förtjänstmedaljen 2015 ”för att ha förnyat det ideella arbetet om framför allt Hedemoras kulturarv genom att använda digital teknik och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar”.

Gudrun Norstedt tilldelades förtjänstmedaljen 2014 ”för att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.”

Hélio Ricardo Duarte tilldelades förtjänstmedaljen 2013 ”för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt.”

Bengt Spade tilldelades förtjänstmedaljen 2012 “för arbetet med att dokumentera svensk industrihistoria, genomsyrat av stor kunskap, berättarkraft och pedagogisk förmåga.”

Göran Gudmundsson tilldelades förtjänstmedaljen 2011 “för arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”