Närbild på förtjänstmedaljen i ask med blå sammet
Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj ( CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.

Förtjänstmedaljen har sedan 1981 delats ut till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturmiljövården. Medaljen delas vanligen ut i november, i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte (dvs. under de år som Höstmötet arrangeras).

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019

”För att med inspirerande utforskarglädje tolkat och förmedlat sina upptäckter om Hasselarunorna och 1800-talets folkliga skriftkultur”. Så löd Riksantikvarieämbetets motivering till 2019 års förtjänstmedalj, som tilldelades årskurs fem och deras lärare Anna Björk på Arthur Engbergskolan i Hassela, i november 2019

Fem elever i årkurs 5 gör glädjehopp.
Eleverna i årkurs 5 på Arthur Engbergsskolan i Hassela och deras lärare Anna Björk tilldelades 2019 års förtjänstmedalj av riksantikvarie Lars Amréus, för sin nyfikenhet på kulturarvet. Foto: (CC BY)

Tidigare mottagare

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018 tilldelades Lena Nordesjö från Gagnef i Dalarna. Lena Nordesjö är ordförande i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och har det senaste decenniet varit drivande i att skapa ett Ottilia Adelborg-museum av Minnesstugans samlingar. Medaljen delades ut den 7 november 2018 på Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Stockholm.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2017 tilldelades Gertrud Lyrung från Visby. Gertrud Lyrung fick medaljen för att hon med stor uthållighet, berättarglädje och entusiasm guidat besökare i världsarvet Visby i 50 år. Medaljen delas normalt ut i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte. År 2017 hölls det dock inte något Höstmöte, så priset delades ut i Visby.

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg tilldelades förtjänstmedaljen 2016 ”för att de genom sitt nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Tillsammans har de tillgängliggjort Harads kulturhistoria och flätat samman bygdens förflutna med dess nutid.

Calle Eklund tilldelades förtjänstmedaljen 2015 ”för att ha förnyat det ideella arbetet om framför allt Hedemoras kulturarv genom att använda digital teknik och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar”.

Gudrun Norstedt tilldelades förtjänstmedaljen 2014 ”för att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.”

Hélio Ricardo Duarte tilldelades förtjänstmedaljen 2013 ”för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt.”

Bengt Spade tilldelades förtjänstmedaljen 2012 “för arbetet med att dokumentera svensk industrihistoria, genomsyrat av stor kunskap, berättarkraft och pedagogisk förmåga.”

Göran Gudmundsson tilldelades förtjänstmedaljen 2011 “för arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”