Närbild på förtjänstmedaljen i ask med blå sammet
Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.

Förtjänstmedaljen har sedan 1981 delats ut till en eller flera personer som gjort betydande insatser inom kulturmiljövården och då helst utanför det professionella fältet. Medaljen är i silver med högblått band och formgiven av Léo Holmgren, och tillkännages och delas ut av riksantikvarien. Vanligen sker detta i samband med Riksantikvarieämbetets höstmöte i november – under de år som höstmötet arrangeras – och annars vid annat högtidligt tillfälle.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2021

Måndagen den 24 april fick Krister Ljungberg äntligen 2021 års förtjänstmedalj i sin hand på plats vid Laganland. Inför anhöriga, kollegor och Ljungbys kommunledning räckte riksantikvarie Joakim Malmström över medaljen. I sitt tal lyfte riksantikvarien fram Krister Ljungbergs stora förmåga att entusiasmera sin omgivning för kulturarvet. 

Riksantikvarien och överantikvarien flankerar förtjänstmedaljören som håller upp medalj och diplom.
Riksantikvarie Joakim Malmström, 2021 års förtjänstmedaljör Krister Ljungberg samt överantikvarie Susanne Thedéen. Foto: (CC BY)

Motivering till 2021 år förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2021 tilldelas Krister Ljungberg i Ljungby som med stort engagemang för det lokala kulturarvet har skapat möjligheter för andra att upptäcka kulturarvet. På ett föredömligt sätt har Krister Ljungberg genom sitt ideella engagemang och sin visionsrikedom knutit samman dåtid och nutid. Motiveringen i sin helhet lyder:

”Krister Ljungberg har på ett förtjänstfullt sätt bidragit med stort engagemang i kulturmiljöfrågor för att skapa möjligheter för andra att upptäcka kulturarvet i såväl landskap som hembygd. Genom ideellt engagemang och stort kunnande har han initierat och inspirerat till samverkan mellan olika parter, skapat intresse för och levandegjort unika platser och berättelser av både vardagsnära och populärkulturellt kulturarv.”

Tidigare mottagare

Kristina Berglund tilldelades 2020 års förtjänstmedalj med motiveringen Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod.” 

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019 tilldelades Arthur Engbergskolan i Hassela. Runinskrifterna i taket till drängkammaren på Ersk-Matsgården i Hassela ansågs omöjliga att tyda. Men Anna Björk och hennes elever i årskurs fem på Arthur Engbergskolan i Hassela lyckades.  Motiveringen löd: ”För att med inspirerande utforskarglädje tolkat och förmedlat sina upptäckter om Hasselarunorna och 1800-talets folkliga skriftkultur”. Upptäckten har bidragit till viktig kunskap om världens mest omtalade runsten, Kensingtonstenen i Minnesota, USA.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018 tilldelades Lena Nordesjö från Gagnef i Dalarna. Lena Nordesjö är ordförande i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och har det senaste decenniet varit drivande i att skapa ett Ottilia Adelborg-museum av Minnesstugans samlingar. Medaljen delades ut den 7 november 2018 på Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Stockholm.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2017 tilldelades Gertrud Lyrung från Visby. Gertrud Lyrung fick medaljen för att hon med stor uthållighet, berättarglädje och entusiasm guidat besökare i världsarvet Visby i 50 år. Medaljen delas normalt ut i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte. År 2017 hölls det dock inte något Höstmöte, så priset delades ut i Visby.

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg tilldelades förtjänstmedaljen 2016 “för att de genom sitt nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Tillsammans har de tillgängliggjort Harads kulturhistoria och flätat samman bygdens förflutna med dess nutid.

Calle Eklund tilldelades förtjänstmedaljen 2015 ”för att ha förnyat det ideella arbetet om framför allt Hedemoras kulturarv genom att använda digital teknik och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar”.

Gudrun Norstedt tilldelades förtjänstmedaljen 2014 ”för att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.”

Hélio Ricardo Duarte tilldelades förtjänstmedaljen 2013 ”för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt.”

Bengt Spade tilldelades förtjänstmedaljen 2012 “för arbetet med att dokumentera svensk industrihistoria, genomsyrat av stor kunskap, berättarkraft och pedagogisk förmåga.”

Göran Gudmundsson tilldelades förtjänstmedaljen 2011 “för arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”