Närbild på självamedaljen och en liten miniatyrmedalja, i ask med blå sammet
Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Foto: ( CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas ut årligen till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.

Förtjänstmedaljen har sedan 1981 delats ut till en eller flera personer som gjort betydande insatser inom kulturmiljövården och då helst utanför det professionella fältet. Medaljen är i silver med högblått band och formgiven av Léo Holmgren, och tillkännages och delas ut av riksantikvarien. Vanligen sker detta i samband med Riksantikvarieämbetets höstmöte – under de år som höstmötet arrangeras – och annars vid annat högtidligt tillfälle.

Vill du nominera någon eller några till  förtjänstmedaljen? Vi välkomnar förslag till nomineringar mellan maj och augusti varje år. Läs mer om kriterierna och hur du skickar in en nominering till förtjänstmedaljen.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2023

Man med kavaj står framför äldre byggnad med röd träfasad, och bredvid ser man ett tegeltak med en stor skorsten på.
2023 års förtjänstmedaljör Gösta Tegner är kassör vid Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV) som förvaltar kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg. Foto: (CC BY)

År 2023 års utmärkelse tilldelades Gösta Tegner för hans stora engagemang för kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg. Medaljen delades ut av vikarierande riksantikvarie Susanne Thedéen vid en särskild tillställning på Pershyttans bergmansby förvaltargård den 24 april.

Motiveringen lyder:Gösta Tegner är kassör i Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg sedan 1981 då stiftelsen bildades. Göstas arbetsinsatser har under alla år sträckt sig långt utöver kassörsuppgiften, och han har med sitt enastående engagemang, sin kunnighet samt förmåga att hantera och samordna finansiärer, stiftare, myndigheter och de ideellt verksamma bidragit till att förvalta och utveckla kulturreservatet Pershyttans bergsmansby och byggnadsminnet Nora veteranjärnväg till de levande kulturmiljöer de är idag. Gösta Tegner tilldelas därför Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2023.

– Jag har ägnat 45 år av mitt liv åt detta och det är viktigt att utmärkelsen som jag nu får kan gagna det arbete vi gör med att underhålla byggnaderna. För 45 år sedan var de flesta av de mer än 30 byggnaderna i gott skick men nu behöver många underhåll och det kostar mycket pengar, säger Gösta Tegner.

Läs mer i pressmeddelande om Göstas arbete och motiveringen i sin helhet (mynewsdesk.com)

Tidigare mottagare

Aina Barnevik tilldelades 2022 års förtjänstmedalj för att på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att merparten av Bohusläns hällristningar finns dokumenterade och tillgängliga. Genom ett stort ideellt och personligt engagemang har Ainas insatser möjliggjort att såväl forskare som intresserad allmänhet kan ta del av det unika kulturarv som Bohusläns hällristningar utgör.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2021 tilldelades Krister Ljungberg i Ljungby som med stort engagemang för det lokala kulturarvet har skapat möjligheter för andra att upptäcka kulturarvet. På ett föredömligt sätt har Krister Ljungberg genom sitt ideella engagemang och sin visionsrikedom knutit samman dåtid och nutid.

Kristina Berglund tilldelades 2020 års förtjänstmedalj med motiveringen Kristina Berglund har i egenskap av styrelseledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen under många år arbetat på ideell basis med att bevara det byggda kulturarvet, såväl via påverkan på stadsbyggnadspolitiken som genom försvar av enskilda byggnadsverk. Kristina har fört Svenska byggnadsvårdsföreningens talan med stort engagemang, gedigen kunskap och mod.” 

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019 tilldelades Arthur Engbergskolan i Hassela. Runinskrifterna i taket till drängkammaren på Ersk-Matsgården i Hassela ansågs omöjliga att tyda. Men Anna Björk och hennes elever i årskurs fem på Arthur Engbergskolan i Hassela lyckades.  Motiveringen löd: ”För att med inspirerande utforskarglädje tolkat och förmedlat sina upptäckter om Hasselarunorna och 1800-talets folkliga skriftkultur”. Upptäckten har bidragit till viktig kunskap om världens mest omtalade runsten, Kensingtonstenen i Minnesota, USA.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2018 tilldelades Lena Nordesjö från Gagnef i Dalarna. Lena Nordesjö är ordförande i Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga och har det senaste decenniet varit drivande i att skapa ett Ottilia Adelborg-museum av Minnesstugans samlingar. Medaljen delades ut den 7 november 2018 på Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Stockholm.

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2017 tilldelades Gertrud Lyrung från Visby. Gertrud Lyrung fick medaljen för att hon med stor uthållighet, berättarglädje och entusiasm guidat besökare i världsarvet Visby i 50 år. Medaljen delas normalt ut i samband med Riksantikvarieämbetets Höstmöte. År 2017 hölls det dock inte något Höstmöte, så priset delades ut i Visby.

Roozbeh Janghorban och Thorbjörn Enberg tilldelades förtjänstmedaljen 2016 ”för att de genom sitt nyfikna samarbete och gemensamma engagemang för Harads kulturhistoria visat att alla, oavsett bakgrund, kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Tillsammans har de tillgängliggjort Harads kulturhistoria och flätat samman bygdens förflutna med dess nutid.

Calle Eklund tilldelades förtjänstmedaljen 2015 ”för att ha förnyat det ideella arbetet om framför allt Hedemoras kulturarv genom att använda digital teknik och därigenom gjort bygdens kulturhistoria känd i vida kretsar”.

Gudrun Norstedt tilldelades förtjänstmedaljen 2014 ”för att ha berikat vårt vetande om Västerbottens kulturarv och genom sitt författarskap lyft fram ett brett spektrum av Norrlands kulturhistoria, från kustens sågverkssamhälle till inlandets kyrkstäder och det samiska kulturarvet.”

Hélio Ricardo Duarte tilldelades förtjänstmedaljen 2013 ”för arbetet med att sprida kunskap om Göteborgs kulturhistoria och oförtrutet inspirera unga som äldre att berätta en mångfacetterad historia på ett nydanande och gränsöverskridande sätt.”

Bengt Spade tilldelades förtjänstmedaljen 2012 “för arbetet med att dokumentera svensk industrihistoria, genomsyrat av stor kunskap, berättarkraft och pedagogisk förmåga.”

Göran Gudmundsson tilldelades förtjänstmedaljen 2011 “för arbetet som initiativtagare, föregångsman och ledande inom landet att öka och sprida kunskapen om vården av det byggda kulturarvet och för att ha stimulerat tillverkningen av äldre byggprodukter som möjliggjort för husägare att återskapa miljöer och interiörer.”