Nyhetsarkiv
Heritage science är ett forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. Foto: (CC BY)

Heritage Science Sverige Forum 2021

Mellan den 30 november och 2 december arrangeras för fjärde året i rad det nationella forumet för heritage science

Årets Heritage Science Sverige Forum – som är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet, Riksantikvarieämbetet samt nätverket Heritage Science Sverige – arrangeras som en digital konferens.  

Heritage Science Sverige Forum syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner. 

Anmälan och program

Heritage Science Sverige Forum arrangeras under tre halvdagar, den 30 november–2 december, genom korta presentationer, samtal och digitala poster sessions. Under konferensen får du ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Konferensen hålls på engelska.  

Här kan du registrera dig och läsa programmet i sin helhet. (In English.)

Om Forumet

Vill du veta mer om Heritage Science Sverige Forum?

Om Heritage Science

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: