Nyhetsarkiv
Jesper Cederlund monterar teststationen. Foto: (CC BY)

Vandringsutställning om krisberedskap

Vad gör du om det en dag inte kommer något vatten ur kranen, matvarorna i butiken är slut eller strömmen slås ut så att ljus, värme och internet försvinner? En vandringsutställning om krisberedskap tas nu fram i samarbete med Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad.

En kris uppstår ofta oväntat och kan drabba många människor och stora delar av samhället. I dag genomgår vi en kris i form av en pandemi som har påverkat hela världen. Att vara förbered på det oväntade är ett sätt att hantera och lindra konsekvenserna av en nödsituation.

Ska öka kunskapen om krisberedskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Riksantikvarieämbetet (RAÄ), och Statens försvarshistoriska museer (SFHM), samarbetar kring en utställning, med mål att öka kunskapen om krisberedskap. Utställningen handlar om kriser, krig och beredskap i en historisk kontext från beredskapen under andra världskriget till kalla krigets kärnvapenhot, terrorhot, klimatförändringar och pandemier.

Utställningen kommer att vara en innovativ och nyskapande vandringsutställning som ska besöka gymnasieskolor i Sveriges alla delar, från norr till söder. Den kommer att vara interaktiv och innehålla material som lärare kan använda i undervisningen och ambitionen är att utställningen ska vara självförsörjande på förnybar energi.

Teststation för en självförsörjande utställning

Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad har tagit fram en teststation som kommer att stå uppställd på Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde på Gotland över sommaren för att sedan testas i norra Sverige.

Film från installationen av teststationen i Tingstäde

Klicka på play för att starta filmen.

Film: Björn Sundberg (CC BY)Krisberedskap är viktigt för trots att Sverige är ett tryggt land så kan kriser inträffa även här. Vi delar alla på ansvaret för vårt samhälles säkerhet och trygghet. Om du är förberedd hjälper du inte bara dig själv, du kan även hjälpa andra. Hur ser din krisberedskap ut?

Teststationen som kommer att stå på Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde på Gotland i sommar. Foto: (CC BY)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: