Nyhetsarkiv
Tegelfasad med utsmycknig i betong.
Detalj av fasaden på Riddarhuset i Stockholm. Många kulturarvsobjekt består av flera olika material. Tester innan kan vara nödvändiga för att säkerställa att man inte väljer en metod som skadar något av materialen. Foto: (CC BY)

Nya standarder för att bevara kulturarv

Nu finns det ytterligare tre nya standarder att ladda ned kostnadsfritt för företag och organisationer som arbetar med att bevara kulturarv. Arbetet med att ta fram standarderna är behovsstyrt, tvärvetenskapligt och samlar kompetenser från olika branscher och länder i Europa.

Ett hundratal organisationer och experter har genom ett europeiskt samarbete utvecklat standarder för ett bevarat kulturarv. Sedan 2018 har standarderna genom ett unikt avtal mellan Riksantikvarieämbetet och Svenska Institutet för Standarder, SIS, kunnat laddas ned utan kostnad för kulturmiljövårdens aktörer. 

– Bara sedan i juli har tre nya standarder publicerats och ytterligare fyra standarder har översatts från engelska till svenska. Att de är kostnadsfria att ladda ned bidrar till att höja kvaliteten och förbättra förvaltningen vid bevarande av kulturarv i Sverige, säger Ilse Vuijsters Hammarström på Riksantikvarieämbetet. 

  • Standard för val av rengöringsmetoder för sten, puts, tegel eller betong, ger vägledning för dig som arbetar med porösa organiska material.
  • Standard för gemensamma principer för kartläggning och datering av ytskikt på byggt kulturarv, för dig om arbetar med färgundersökningar.
  • Teknisk specifikation med generella termer för att beskriva fysiska förändringar hos objekt.

Standarderna baseras på internationella överenskommelser och konventioner och riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor och till andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med vårt kulturarv. Det kan till exempel vara museer, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och företag inom kulturvårdsområdet och yrkesgrupper som byggnadsvårdare, arkitekter, forskare, konservatorer och ingenjörer.

Läs mer om dessa nya och tidigare lanserade standarder för bevarande av kulturarv och hur du kan ladda ned dem utan kostnad.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: