Nyhetsarkiv
En ung kvinna med utsläppt hår studerar en röntgenfotografier på ett krucifix som sitter uppsatta på en whiteboardtavla.
Sara Norrehed vid Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium studerar röntgenbilder på ett krucifix. Foto: (CC BY)

Heritage Science Sverige Forum 2021

Heritage science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. 

Årets Heritage Science Sverige Forum (HSS Forum) – som är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvård vid Göteborgs Universitet, Riksantikvarieämbetet samt nätverket Heritage Science Sverige – arrangeras som en digital konferens.

Keynote är Matthew Collins, från Köpenhamn universitet med programpunkten: ”Is this a 12th century joke? When science accidentally intersects material culture”. Konferensen modereras av Stavroula Golfomitsou och Elyse Canosa från Göteborgs universitet.

Forumet genomförs digitalt på engelska, för att underlätta medverkan från olika delar av landet och världen. Förra året hade vi över 150 deltagare från närmare 30 länder, vilket var fantastiskt roligt! Då fick vi ta del av en rad spännande forskningsprojekt och satsningar, allt från polarexpeditioner, runskrift och berömda konstverk till nya tillämpningar av nanomaterial i kulturarvsarbetet, säger Stefan Nilsson vid Riksantikvarieämbetet som är sammankallande i Heritage Science Sverige.

Program

Heritage Science Sverige Forum syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part. 

Heritage Science Sverige Forum arrangeras under tre halvdagar, den 30 november–2 december, genom korta presentationer, samtal och digitala poster sessions. Under konferensen får du ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet. Konferensen kommer att hållas på engelska.  

Konferensrapporter och information om forumet

Konferensrapporter från Heritage Science Forum 2021 samt för tidigare forum finns tillgängligt här.
Vill du veta mer om Heritage Science Sverige? Här kan du läsa mer om forumet och nätverket Heritage Science Sverige som arrangerar forumet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: