Nyheter
Här pågår arbetete med digitalisering hos Kulturparken Småland som tilldelats bidrag för Kulturarvs-IT 2022. Foto: (CC BY)

Nu är det dags att söka bidrag för 2022

Ansökningsperioden för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet och bidrag till kulturarvs-IT börjar den 8 november 2021.

Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet är ett bidrag som kan sökas av organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Bidraget får användas till löpande verksamhet (till exempel till kostnader för kansli, administration och anställda).

Läs mer om bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget för kulturarvs-IT ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial.

Läs mer om bidraget för kulturarvs-IT

Båda bidragens ansökningsperiod pågår till och med den 7 januari 2022.

Här kan du läsa mer om fler bidrag som Riksantikvarieämbetet fördelar.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: