Nyhetsarkiv
Färgglad illustration med rutor och cirklar.
World Standards Day (WSD) ska bidra till en värld som är bättre, rättvisare och mer hållbar. En värld som kan avnjutas idag och skyddas för framtida generationer. Inom kulturarvsområdet finns i dag ett femtiotal standarder. Foto: (CC0)

World Standards Day den 14 oktober bidrar till en bättre värld

Varje år firar medlemmarna i de tre standardiseringsorganen IEC, ISO och ITU en temadag för internationella standarder, World Standards Day den 14 oktober. Temadagen är ett sätt att hylla de samarbetsinsatser som görs av tusentals experter världen över som utvecklar de frivilliga tekniska avtal som publiceras som internationella standarder.

World Standards Day 2022 handlar om vår gemensamma vision för en bättre värld, ”Shared vision for a better world” för att öka förståelsen för hur internationella standarder bidrar till att uppnå de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030.

Vi behöver åtgärda sociala obalanser, utveckla en hållbar ekonomi och bromsa takten i klimatförändringarna, detta kräver att vi arbetar gemensamt med väl etablerade metoder och med ett kvalitetssäkrat arbetssätt vilket vi kan göra med stöd av de internationella standarderna.

Samarbetet kring World Standards Day är ett initiativ av International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for Standardization (ISO) och International Telecommunication Union (ITU).

Standarder för att bevara kulturarv

Inom kulturarvsområdet finns idag ett femtiotal standarder både på engelska och svenska.

Svenska institutet för standarder, SIS, och Riksantikvarieämbetet har sedan 2018 ett unikt avtal som innebär att dessa europeiska standarder blir tillgängliga för kulturarvsområdet och kan laddas ned utan kostnad.

Standarderna baseras på internationella överenskommelser och konventioner och riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor och till andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med vårt kulturarv. Det kan till exempel vara museer, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och företag inom kulturvårdsområdet och yrkesgrupper som byggnadsvårdare, arkitekter, forskare, konservatorer och ingenjörer.

De två senast publicerade standarderna inom bevarande av kulturarv handlar om arkeologiska kulturlager respektive vattenupptagningsförmåga hos sten.

Ta del av alla standarder

Här har vi samlat alla standarder inom området bevarande av kulturarv och information om hur de kan laddas ned kostnadsfritt

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: