Nyhetsarkiv
Fyra personer på Nalens scen.
Aina Barnevik tilldelades Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2022 under högtidliga former på Nalens scen under vår höstmöteskonferens. Förtjänstmedaljen delas årligen ut till en eller flera personer som gjort stora insatser inom kulturarvsarbete. Foto: (CC BY)

Aina Barnevik tilldelas Riksantikvarieämbetet förtjänstmedalj

Aina Barnevik är instiftare och styrelseledamot av den ideella organisationen Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar och har bidragit till att bilder på över 2 500 hällar finns tillgängliga, både digitalt och tryckta. – Jag är glad och hedrad och känner att det här visar på betydelsen av stiftelsens idoga arbete under närmare 30 års tid, säger den nyblivna förtjänstmedaljören.

Ainas Barnevik insats, genom såväl stort personligt engagemang som ekonomiskt stöd, har möjliggjort att merparten av Bohusläns unika bildskatt från bronsåldern finns dokumenterad och tillgänglig både för forskare och intresserad allmänhet.

Hon har sedan stiftelsen bildades år 1995 och fram till idag på ett osjälviskt sätt stöttat verksamheten, såväl ekonomiskt som genom ett stort personligt engagemang. Motiven på fler än 2 500 hällar har genom stiftelsen bilddokumenterats och gjorts tillgängliga och finns att tillgå både digitalt och genom tryckta publikationer.

– Det arbete som Aina har lagt ned i Bohuslän är ett bra exempel på hur det lokala arbetet på ett mycket konkret sätt kan bidra till att bevara, använda och utveckla kulturarvet, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Motiveringen lyder: Aina Barnevik har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att merparten av Bohusläns hällristningar finns dokumenterade och tillgängliga. Genom ett stort ideellt och personligt engagemang har Ainas insatser möjliggjort att såväl forskare som intresserad allmänhet kan ta del av det unika kulturarv som Bohusläns hällristningar utgör.

Läs mer i pressmeddelande om utmärkelsen och Aina Barneviks arbete. 


Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj instiftades 1981. Foto: 
 (CC BY)

Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj delas årligen ut till någon som gjort stora insatser inom kulturmiljövården, helst utanför det professionella fältet.

Läs mer om Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj och om tidigare års medaljörer

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: