Nyhetsarkiv
Ett tiotal uppstoppande fåglar runt en flicka i ett rum. Flickan håller om halsen på en svan.
Synskadad flicka undersöker uppstoppade fåglar på Sunderland Museum. Charlton Deas, curator på museet, började från 1913 att bjuda in barn med funktionsvariationer till olika event. Foto: (CC BY)

Nya möten om tillgänglighet och kulturarv

Att alla som vill har tillgång till Sveriges kulturarv är en demokratisk rättighet. Därför arbetar Riksantikvarieämbetet med att sprida och utbilda i metoder och medier för att på olika sätt bidra till att alla får uppleva kulturarvet.

Kulturarvet tillhör oss alla och alla ska därför också ha samma möjligheter att ta del av och bidra till detta kulturarv. Den grupp som enligt undersökningar har allra svårast att ta del av museernas verksamhet är personer med synnedsättning.

Riksantikvarieämbetet erbjuder därför en workshop i syntolkning för museer, som genomförs vid två träffar.  Träffarna innehåller genomgångar och praktiska övningar kring metoder som tillgängliggör kultur, utställningar och sociala medier. Mellan dessa två tillfällen får deltagarna även en hemuppgift.

Fler tillfällen under våren

Första workshopen är den 13 och 16 december och antalet platser är begränsat, men fler planeras. 

– Förhandsintresset har varit mycket stort så vi planerar ytterligare minst en workshop med nya datum i vår tillsammans med Iris Media, som också har deltagit i arbetet med att ta fram digitala audioguider för besöksmålet Glimmingehus, säger Viktor Lindbäck, verksamhetsutvecklare vid Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om workshoppen, datum och hur du anmäler dig

Symbol med öga som illustration.
Ögat är den officiella symbolen vid syntolkning. (PDM)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: