Nyhetsarkiv
Ett rundat stor hus med sittbänkar och en fontän i förgrunden. I fontänen en spegelbild av huset.
Hamnstaden Odessas historiska centrum är ett av de tre världsarv som utsetts av Unesco. Här en bild av operahuset i centrala Odessa. Foto: (CC BY-SA)

Tre nya världsarv utsedda i konfliktdrabbade områden

Unescos världsarvskommitté har beslutat att skriva in tre nya världsarv. Förutom två platser i Jemen och Libanon sätts nu också den ukrainska hamnstaden Odessas historiska stadskärna på världsarvslistan.

Beslutet togs i samband med ett två dagar långt extraordinärt möte med Unescos världsarvskommitté i Paris den 25 januari.

Vid sidan av Odessas historiska centrum, hamnstaden i det krigsdrabbade Ukraina och känd som Svarta havets pärla, beslutades också att ge världsarvsstatus till Rachid Karami International Fair i Tripoli i Libanon, ett modernistiskt verk av den brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer samt de antika lämningarna efter det rika kungariket Saba i Marib, Jemen med spår av urbana bosättningar och avancerade bevattningssystem.

Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag det övergripande ansvaret för världsarvskonventionens tillämpning i Sverige, och vid myndigheten finns världsarvsspecialisten Elene Negussie, som är en av de svenska länkarna till Unescos arbete.

– Det tillhör ovanligheterna att världsarv skrivs in på världsarvslistan utanför ordinarie världsarvskommittémöte, men enligt världsarvskonventionens riktlinjer kan en hotad plats som lever upp till världsarvsstatus skrivas in mer skyndsamt i akuta lägen. Gemensamma insatser för att rädda hotade natur- och kulturarv är en viktig grundtanke bakom konventionen, säger Elene Negussie.

Världsarv i fara

Odessas historiska centrum skrevs samtidigt in på listan över världsarv i fara, vilket möjliggör tillgång till förstärkt internationell teknisk och finansiell hjälp för att skydda och reparera skador på världsarvet, en hjälp som Ukraina vid behov nu kan efterfråga av Unesco.

Samtliga tre världsarv godkändes utifrån bedömningen att de lever upp till världsarvsstatus och eftersom platserna är hotade av konflikter. Totalt finns nu 55 världsarv upptagna på listan för hotade världsarv.

Världsarvskonventionen definierar vilka sorts natur- och kulturarv som kan komma att bli aktuella för att bli inskrivna på världsarvslistan. Världsarvet ska ha ett så stort värde att det ska bevaras som mänsklighetens och jordens gemensamma arv. Det är bara unika företeelser eller de bästa exemplen i sitt slag som kan utses till världsarv.

Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarv som är kulturarv i Sverige, medan Naturvårdsverket ansvarar för landets världsarv som är naturarv.

I världen finns det drygt 1 150 världsarv. Av dessa finns 15 i Sverige.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: