Nyhetsarkiv
Bilden visar en stenig ö med grönt gräs från ovan. Mitt på ön står en röd fyr.
Ön Utklippan med sin fyrplats utökas som statligt byggnadsminne. Nu omfattas samtliga byggnader, pirar och bryggor av skyddet. Foto: (CC BY-SA)

Elva statliga byggnadsminnen utökas efter nytt beslut

Regeringen har på Riksantikvarieämbetets förslag beslutat att revidera elva statliga byggnadsminnen i Sverige.

Det är Riksantikvarieämbetet som föreslår för regeringen att utse nya och revidera befintliga statliga byggnadsminnen.

En revidering innebär en förändring, till exempel att fler byggnader kring en redan byggnadsminnesmärkt anläggning beläggs med skydd.

Elva anläggningar får utökat skydd

Följande statliga byggnadsminnen revideras. Här anges i korthet vilken förändring regeringens beslut innebär.

  • Bäckaskogs kungsgård utökas genom att kungsgården i sin helhet, med all mark och alla äldre byggnader ska utgöra statligt byggnadsminne.
  • Domkyrkoberget i Strängnäs utökas genom att de fem byggnadsminnena där nu slås samman till ett, och att alla byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde inom fastigheterna ska ingå.
  • Embryologen, kvarteret Hyphoff 8, i Lund utökas. Tidigare har marken men inte byggnaden varit del av statligt byggnadsminne. Byggnaden Embryologen kan tillskrivas synnerligen högt kulturhistoriskt värde och ska därför ingå.
  • Eslövs station utökas. Tidigare har endast två av de tre trapporna med överbyggnader varit del av det statliga byggnadsminnet – nu ska även den tredje trappan ingå.
  • Härnösands residens utökas till att även omfatta det annex som legat på samma fastighet men tidigare inte utgjort statligt byggnadsminne.
  • Lillö kungsgård utökas genom att kungsgården i sin helhet, med all mark och alla äldre byggnader ska utgöra statligt byggnadsminne.
  • Linköpings slott utökas genom att även slottets annex nu blir en del av det statliga byggnadsminnet.
  • Länsresidenset i Göteborg utökas genom att de så kallade Landsstatshus B och Hörsalen även ska ingå i det statliga byggnadsminnet.
  • Marinbasen i Karlskrona utökas till att totalt 68 objekt vid Sydkustens örlogsbas blir statligt byggnadsminne. Av dessa är 44 sedan tidigare statliga byggnadsminnen, 16 byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen och 8 objekt har varken varit utpekade som byggnadsminnen eller statliga byggnadsminnen.
  • Umeå residens utökas genom att hela kvarteret inklusive bland annat flyglar, uthus, före detta stall och kuskbostad med mera ska ingå.
  • Utklippans fyrplats, Karlskrona, utökas genom att samtliga byggnader, pirar och bryggor på ön Utklippan ska ingå.

  Länsresidenset får fler årsringar

  En ljusgul byggnad i tre våningar längs en kaj.
  Länsresidenset i Göteborg utökas som statligt byggnadsminne med de två objekten Hörsalen och Landsstatshus A, som återfinns på innergården till residenset. Foto: (CC BY-SA)

  Vid Riksantikvarieämbetet är Karin Fröjmark Svanström handläggare. Hon förklarar vad förändringen för exemplet Länsresidenset i Göteborg innebär efter beslutet.

  – Länsresidenset som uppfördes 1651 och det äldsta Landsstatshuset, uppfört 1923, är sedan tidigare byggnadsminne, men i och med regeringens nyligen fattade beslut ingår alltså även det nyare Landsstatshuset från 1942 liksom Hörsalen som tillkom 1996, i byggnadsminnet.

  Den moderna bebyggelsen från 1990-talet knyter ihop kvarterets historia, menar hon.

  – Genom att även inkludera de två nyare byggnaderna flyttas berättelsen om den statliga verksamhetens kontinuitet i kvarteret fram till åren strax före millennieskiftet. I och med utvidgningen kompletteras byggnadsminnets välbevarade 1600-talspalats och 20-talsklassicistiska landsstatshus med ytterligare två årsringar; dels ett funktionalistiskt kontorshus och dels en hörsal, uppförd i en för sin tid typisk postmodernism, säger Karin Fröjmark Svanström.

  Läs mer

   • Publicerad:
   • Uppdaterad: