Nyheter
En kvinna i labbmiljö står lutad över en röntgenapparat. På bordet ligger tygfragment av en fana som är allt annat än hel.
Marei Hacke, en av forskarna på Kulturarvslaboratoriet, undersöker en fana med hjälp av XRF (röntgenfluorescensteknik). Foto: (CC BY)

Kulturarvslaboratoriet bjuder in till nya samarbeten inom heritage science

Årets utlysning för nya samarbeten som gästkollega vid Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium har öppnat. Skicka in era förslag senast 10 november. Genom att förena naturvetenskap och kulturarv utvecklar vi tillsammans nya kunskaper eller lösningar på angelägna problem och utmaningar.

Många utmaningar på kulturarvsområdet kräver samarbete mellan flera organisationer och kompetenser. Vi efterlyser nu nya förslag på samarbeten där vi genom att kombinera naturvetenskap och kulturarv når nya kunskaper, metoder och erfarenheter. 

Tvärvetenskapliga samarbeten

Kulturarvslaboratoriet är en öppen nationell infrastruktur för heritage science, ett forskningsområde som förenar naturvetenskap och kulturarv. Vi främjar metodutveckling och kunskapsuppbyggnad för att bevara, använda och utveckla kulturarvet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskningsinstitutioner, universitet och kulturarvsaktörer som arkiv, bibliotek och museer.

Som gästkollega vid laboratoriet får du tillgång till avancerad dokumentations- och analysutrustning och en bred kompetens inom kulturarv och naturvetenskap.  Våra mobila instrument ger möjlighet till analyser över hela landet.

Skicka in förslag på samarbeten senast den 10 november, se ansökan här. 

Välkomnar särskilt samarbeten om hållbar förvaltning

Inför 2024 ser vi särskilt behov av samarbeten inom långsiktigt hållbar förvaltning av föremål, samlingar och bebyggelse, exempelvis för minskad klimatpåverkan, hantering av ohälsosamma ämnen, energi- och kostnadseffektiva tekniker eller val av metoder eller material för preventiv eller aktiv konservering.

Vi ser gärna förslag till projekt där både kulturarvsorganisationer och universitet ingår och som kan leda till större satsningar och vetenskaplig publicering. Vi samarbetar också gärna med studenter och doktorander.

Så går urvalet till

Vi bereder i första hand förfrågningar som inkommer senast den 10 november 2023 och återkommer då med svar före årsskiftet. Utlysningen är öppen för projekt som är knutna till en offentlig verksamhet.

Här finns mer information om utlysningen .

Har du fler frågor om samarbeten med Kulturarvslaboratoriet, kontakta oss gärna. Se kontaktperson på sidan.

Tips om utlysning om forskningsmedel

Ta  gärna även del av Riksantikvarieämbetets utlysning av FoU-medel för 2024 som är öppen till den 2 oktober 2023.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: