Nyhetsarkiv
En man och en kvinna står framför en målad container i metalliska färger som går från grönt till lila.
Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson är omvärldsredaktörer på Riksantikvarieämbetet med arbetsplats i Visby.

Omvärldsdagarna för museer ska lära och inspirera

Det är bråda dagar för Riksantikvarieämbetets omvärldsredaktion för museer, Omvärld & insikt. I höst tar man klivet ut ur de digitala kanalerna för att arrangera Omvärldsdagarna på Tekniska museet i Stockholm. Under två dagar ska tiotalet tankeväckande programpunkter locka och engagera museisektorn på ett nytt sätt.

Omvärld & insikt är Riksantikvarieämbetets omvärldsredaktion för museer. Genom webbartiklar nyhetsbrev och den återkommande museipanelen, då tre företrädare för museer bjuds in att diskutera aktuella frågor, kan museipersonal ta del av en omvärldsbevakning som de själva många gånger inte hinner göra själva.

– Omvärldsredaktör är en ovanlig titel i myndighetsvärlden. Vi är journalister och arbetar med att främja och bistå museerna i deras utvecklingsarbete med omvärldsbevakning, säger Fredrik Emdén, en av två redaktörer på Omvärld & insikt.

Programmet är klart

Fredrik Emdén och kollegan Karin Olli-Nilsson har precis spikat sista namnet för Omvärldsdagarna 26–27 oktober. Då flyttar verksamheten ut från de digitala kanalerna och tar plats på scen i Tekniska museet i Stockholm. På programmet står ett tiotal talare med vitt skilda ingångar. Den gemensamma nämnaren är att de på olika sätt innehåller framtids- och trendspaningar som är relevanta för museernas utveckling.

– Syftet med Omvärldsdagarna är tudelat. Dels vill vi erbjuda intressanta föreläsningar, dels vill vi samla museerna för diskussion och utbyte. På det här sättet kan vi skapa en form av lägereld där museerna samlas och får tid att blicka framåt tillsammans, säger Karin Olli-Nilsson.

Porslinsrävar och Artificiell intelligens

Programmet är inspirerat av korta så kallade Ted talks. Besökarna kommer till exempel att få lyssna på Katarina Graffman, filosofie doktor i kulturantropologi. Graffman är har bland annat forskat på konsumtionskultur och ungas medievanor.

En annan talare är Sara Öhrvall som arbetat i flera techbolag i Silicon Valley. Öhrvall ska prata om utvecklingen inom AI.

Men det blir också mer direkt relaterade museiteman, så som Jenny Gasbarro Ringarp från Världskulturmuseerna som ska berätta om återlämnandeprocessen kring de så kallade Beninbronserna.

Vilket är det mest oväntade inslaget?

Mattias Frisk som driver konstprojektet Mjölby Porslinsrävsmuseum. Det är ett konstprojekt som härmar ett museum och allt finns online. VI ser fram emot diskussionerna det kan få igång, säger Fredrik Emdén.

Sveriges museer deltar

Omvärldsdagarna är ett samarrangemang med Sveriges museer och Tekniska museet. Från Sveriges museer deltar också Sveriges museers ordförande Niklas Cserhalmi. Han kommer att ha en kommenterande och reflekterande roll.

Omvärld & insikt kommer också att arrangera ett avsnitt av museipanelen live under Omvärldsdagarna. Det sänds även digitalt.

Museipanelen på turné

Den som inte har möjlighet att delta på Tekniska museet har två andra chanser att träffa Omvärld & insikt under hösten. Museipanelen kommer att arrangeras live. Den 28 september på Norrbottens museum och den 24 november på Göteborgs museer.

Anmälan

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: