Nyhetsarkiv
En grupp människor i en hörsal med ryggen mot fotografen lyssnar på en person som står framför dem. Bilden är tagen från utsidan av byggnaden.
Seminarieserien Kulturarv i skolan bidrar till bättre samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolan. Genom att gå via lärarna och hjälpa dem med material har aktörerna större möjlighet att nå ut. Foto: (CC BY)

Så kan kulturinstitutioner möta skolornas behov – vårens seminarieprogram

Det finns mycket som museer och andra kulturarvsinstitutioner kan göra för att nå ut till skolorna. Det handlar om att möta skolorna utifrån deras unika förutsättningar och behov. Under våren 2024 fortsätter seminarieserien ”Kulturarv i skolan” med fem nya webbsända seminarier som ska underlätta för museerna i kontakt med skolans värld.

I tre års tid har Riksantikvarieämbetet anordnat seminarier kring olika teman för att underlätta för museer i kontakten med skolan. Seminarierna har varit koncentrerade kring samarbeten och goda exempel på detta. Erfarenheter från pedagoger och arbetet vid museer har varvats med insikter i aktuell forskning, ofta presenterad av forskare inom pedagogik.

Under våren fortsätter seminarieserien med fem nya tillfällen. Först ut den 12 februari är seminariet ”Samarbete som en väg att nå lärare”, där både museipersonal och lärare medverkar för att tala om mässan Skola + museum som anordnas årligen i Stockholm. Anmälan via länken längst ner i artikeln.

Fortsättning på Skoluppdraget

Seminarieserien ”Kulturarv i skolan” är en fortsättning av Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag: Skoluppdraget 2017–2020. Uppdraget slog fast att Riksantikvarieämbetet ska främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolan. Från 2021 har myndigheten regelbundet anordnat direktsända seminarier för att fortsätta arbetet med att samla och sprida goda exempel på olika typer av samarbeten och samverkansprojekt.

Tre års arbete utvärderat

I slutet av 2023 gjordes en enkätundersökning bland de sammanlagt 380 personer som deltagit i seminarierna under de här tre åren. Den kompletterades med djupintervjuer. Resultaten visar att seminarierna anordnas i en form som är lätt att ta till sig och att det är ett stort värde bland deltagarna att de flesta seminarierna finns kvar som en resursbank som kan ses i efterhand.

– Vi känner att vi blir stärkta och att detta underlättar vårt mål, sa en av informanterna på frågan om seminarieseriens effekter, säger Charlotte Ahnlund Berg, pedagog och utredare på Riksantikvarieämbetet som håller i seminarieserien.

Seminarierna uppfattas som användbara och relevanta för personer inom flera olika typer av verksamheter. Omkring hälften av de svarande arbetar med pedagogik. I synnerhet är det de praktiska råden som har fastnat i minnet hos de svarande.

När du vill veta mer

Inspelningarna av serien ”Kulturarv i skolan” finns på Youtube som en kunskapsbank att ta del av i efterhand. (PDM)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad: