Vy över fallet med två besökare i förgrunden.

Övriga yttranden och remissvar

Här hittar du ett urval av våra övriga ärenden, beslut och yttranden.

Fler yttranden och remissvar hittar du även under Byggnadsminnen och under Riksintressen. Saknar du något yttrande, kontakta vår registrator.