Bengt A Lundberg Det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum i Stockholm
Det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum i Stockholm Foto: ( CC BY)

Byggnadsminnen och kyrkor

Här hittar du de senaste årens beslut och yttranden som rör statliga byggnadsminnen, enskilda byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Fler yttranden och remissvar hittar du under Riksintressen och under Övriga yttranden och remissvar. Äldre yttranden eller om du saknar något yttrande på webbplatsen, kontakta vår registrator.