Huset har en gulaktig tegelfasad med två våningar och många fönster. I mitten är huset lite högre och där är ingången som tre portaler.
Det statliga byggnadsminnet Nationalmuseum i Stockholm. Foto: (CC BY)

Byggnadsminnen och kyrkor

Här hittar du de senaste årens beslut och yttranden som rör statliga byggnadsminnen, enskilda byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Fler yttranden och remissvar hittar du under Riksintressen och under Övriga yttranden och remissvar. Äldre yttranden eller om du saknar något yttrande på webbplatsen, kontakta vår registrator.