Återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor

Riksantikvarieämbetet har i regleringsbrevet för 2023 fått ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor.

Riksantikvarieämbetet ska analysera och beskriva hur nuvarande juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningar för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor möjliggör respektive utgör hinder för dessa processer.

Riksantikvarieämbetet ska också analysera och beskriva motsvarande förutsättningar för ett så kallat sammanhållet regelverk för identifiering och återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor. Redovisningen ska innehålla en konsekvensanalys.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med bland annat Sametinget, Svenska kyrkan, länsstyrelserna samt övriga relevanta aktörer inklusive organisationer inom det civila samhället.

En delredovisning ska lämnas till Kulturdepartementet senast den 6 oktober 2023. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

Statusuppdatering

9:e maj 2023 Aktuellt om regeringsuppdrag för återbördande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor

4:e oktober 2023 Delredovisning av uppdraget att utreda förutsättningar för återlämnande av samiska föremål och mänskliga kvarlevor

Direktlänk till rapport, del 1: Förutsättningar för identifiering och återlämnande av samiska föremål och samiska mänskliga kvarlevor: redovisning av regeringsuppdrag i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev 2023, Del 1