Coronapandemins påverkan på museisektorn

Regeringen gav i början av 2021 Riksantikvarieämbetet i uppdrag att analysera och presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som coronapandemin medfört.

– Coronapandemin har allvarligt drabbat hela kultursektorn. Kulturupplevelser bygger ofta på att människor träffas och tar del av eller utövar kulturella verksamheter tillsammans. Genom de restriktioner som har varit nödvändiga under pandemin har kulturens förutsättningar därför kraftigt begränsats. Riksantikvarieämbetet får nu i uppdrag att för museisektorn kartlägga åtgärder, sprida goda exempel och vara ett stöd. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att skapa goda förutsättningar för återstart och utveckling och möjliggöra att Sverige har ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet, säger kulturminister Amanda Lind.

I uppdraget ingick att kartlägga åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas av centrala, regionala och lokala museer för att möta de förändrade förutsättningarna som coronapandemin medfört. I uppdraget ingick också att sprida goda exempel på åtgärder som vidtagits vad gäller till exempel digitala lösningar och informera museisektorn om hur man kan vara ett stöd i anpassningsarbetet.

Uppdraget redovisades till regeringen 22 juni 2021.

Om du har frågor

Om regeringsuppdraget:
Kontakta Kicki Eldh kicki.eldh@raa.se