Två personer med munskydd ser sig om i en museilokal. På väggarna hänger tavlor.
Museum i pandemitid. Foto: (CC BY)

Så har museerna påverkats av pandemin

Våren 2020 ändrade coronapandemins framfart förutsättningarna i grunden för museer att bedriva sin verksamhet. Museerna har utmanats att tänka nytt och ställa om. Omvärld och insikt har samlat några exempel på sådana anpassningar – både i Sverige och internationellt.

I vintras fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att analysera coronapandemins påverkan på museisektorn samt presentera förslag på hur myndigheten kan vara ett stöd i museers arbete att anpassa sig till de förändrade förutsättningar som pandemin har medfört.

I mitten av juni lämnades projektgruppens rapport till regeringen.

Förutom att kartlägga åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas av centrala, regionala och lokala museer, för att möta de förändrade förutsättningarna som coronapandemin medfört, ingår även i uppdraget att samla och sprida goda exempel på åtgärder som vidtagits under pandemin.

Under året har Omvärld och insikt skrivit åtskilliga artiklar med exempel på åtgärder, inte minst när det gäller digitala lösningar. Som en del i regeringsuppdraget samlar vi på denna sida artiklar om hur museer har anpassat sig till läget. Förhoppningen är att fler ska kunna lära av exemplen.

Här hittar du samtliga artiklar som på ett eller annat sätt handlar om coronapandemins påverkan på museer, såväl svenska som internationella. Nedan finns materialet indelat efter tema.

 

Digital transformation

Livesändning från Medeltidsveckans studio i Visby. Foto: (CC BY)

Exempel på institutioner som har ställt om från fysiskt till digitalt

 

Smittsäkerhet

András Szántó, författare till boken “The future of the museum”. Foto: (CC BY)

 

Dokumentation och livet efter corona

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: