Brahemonumentet i Västerås domkyrka, inklätt med brädor och sandsäckar. Svartvit, lite transparent bild med konferensnamnet rakt över. Foto: (PDM)

Cultural Heritage and Cultural Resilience: Nordic-Baltic Conference on Civil Preparedness

En nordisk–baltisk konferens samt expertmöten om beredskap i kultursektorn kommer att anordnas i Stockholm 11–12 juni. Syftet är att bidra till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan nordiska och baltiska länder om beredskapsfrågor i kultur- och kulturarvssektorn.

Sverige är ordförande för Nordiska ministerrådet under 2024. Kultursektorns krisberedskap är en av de prioriteringar som Sverige gör.

Konferensen arrangeras tillsammans med Museiverket i Finland och Riksantikvaren i Norge och i samarbete med Statens kulturråd i Sverige.

Deltagare från de nordiska och baltiska länderna kommer att bjudas in och konferensen hålls på engelska.

Delar av konferensen kommer att filmas och inspelningen kommer att kunna ses i efterhand även av de som inte deltagit på konferensen.

Mer information om konferensprogram kommer under våren.

 

(Alla rättigheter förbehålles)

Evenemangsinformation

Plats: Stockholm
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Konferens