Gammal resväska står vi ett muse
En gammal resväska vid vägkanten fungerar utmärkt för att visa att ett arrangemang har öppet under Kulturarvsdagen. (Tjuls järnvägsmuseum.) Foto: (CC BY)

Tips för dig som är arrangör

Bjud in allmänheten till kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och andra lämningar, sprid berättelser och historier om händelser, människor och traditioner. Här hittar du tips för dig som vill medverka som arrangör.

Kulturarvsdagarna ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Alla, såväl företag, organisationer, föreningar som privatpersoner, är välkomna att anmäla aktiviteter.

Följ gärna årets tema

Arrangemangen ska vara öppna för alla och gärna knyta an till årets gemensamma europeiska tema på något sätt. Temat varierar år från år. Det finns förstås utrymme att vara kreativ så att temat ska kunna passa alla som vill vara med.

Det ska vara fritt inträde till arrangemanget och de miljöer som ni väljer att lyfta fram, eftersom en del av syftet är att locka fler och nya besökare att upptäcka arkeologi och kulturhistoria. Det är förstås tillåtet att uppmana besökarna att ge ett frivilligt bidrag till arrangemanget. Ordinarie entréavgifter får dock tas ut. Erbjuder ni aktiviteter som medför extra kostnader för material eller transporter, kan ersättning för dessa tas ut av deltagarna, till självkostnadspris. Detta behöver då framgå tydligt i informationen i er arrangörsanmälan.

Tider för aktiviteter, guidade turer, föreläsningar och andra programpunkter bestämmer ni själva inom ramen för årets datum för evenemanget Kulturarvsdagen.

Några tips på aktiviteter som ni kan göra:

 • Ordna utflykter; rundvandringar, bussturer, cykelturer, ridturer eller varför inte en picknick?
 • Guidningar och visningar av intressanta kulturmiljöer eller kulturhistoriska byggnader
 • Berätta sagor, sägner eller andra historiska platser knutna till platsen
 • Visa en utställning eller varför inte visa ett teaterstycke, eller lustspel kring temat
 • Ordna en marknad eller skördefest
 • Bjud in intressanta föreläsare eller skapa en berättarafton där alla får komma till tals
 • Håll ”Öppet hus” eller varför inte ”Öppen trädgård”
 • Glöm heller inte barn och unga – ordna gärna ett särskilt arrangemang eller särskilda programpunkter för dessa.
 • Kombinera aktiviteterna med tävlingar. Gör en tipspromenad, eller varför inte anordna en fototävling på Instagram.
 • Uppmana alla som besöker er att tipsa om arrangemanget på Facebook eller att twittra med hashtag #kulturarvsdagen.
 • Arrangera ”Instawalks” där deltagarna fotograferar sin promenad och lägger upp bilderna på Instagram. Glöm inte att uppmana till att tagga bilderna med #kulturarvsdagen. Samverka med andra på orten, i kommunen eller i regionen.
 • Starta en studiecirkel kring temat.

Riksantikvarieämbetets samverkansparter Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och dess medlemmar har god erfarenhet av att arrangera kulturarvsdagar. Om du behöver hjälp med fler idéer på årets tema – tveka inte att höra av dig till dem eller oss. Eller till ditt regionala hembygdsförbund.

Mer inspiration finns också att hämta i broschyren 101 Event Ideas-broschyr (på engelska).

Anmälan

Här hittar du anmälan till årets evenemang för kulturarvet.

.