Tre bilder bredvid varandra: ett rött trähus, ett grånat lite trasigt trätak, ett fjällandskap med ett ledmärke i form av ett rött träkryss på en trästolpe.
Forum för klimat och kulturarv 2021 hölls på Gaaltije. Foto: (CC BY)

Forum för klimat och kulturarv 2021

Forum för klimat och kulturarv 2021 arrangerades tillsammans med Länsstyrelsen Jämtland, Jamtli och Stiftelsen Gaaltije. Vi sände konferensen digitalt från Jämtland den 30–31 augusti 2021.

Här har vi, med hjälp av föredragshållarna, listat länkar och tips på läsning relaterad till presentationerna.

Om klimatet, växtligheten och rennäringen i norra Sverige

Det som göms i snö

Klimatförändringar och samiska kulturmiljöer

Så kan man arbeta

Träd och växlighet