K-samtal: Om internationell föredömlighet vid hantering av mänskliga kvarlevor på museer

Fredagen den 18 december 2020, kl. 09.00–10.30 Den svenska museipraktiken gällande återlämnande och hantering av mänskliga kvarlevor ska vara föredömligt ur ett internationellt perspektiv. Det …